Gentse Feesten

Toewijzing eetstanden Gentse Feesten 2022 via openbaar opbod

Wie op het openbaar domein een eetstand met warme bereidingen wenst uit te baten tijdens de Gentse Feesten, moet deelnemen aan een veiling.

De standplaatsen worden toegekend bij openbaar bod. Iedereen die zich engageert om te voldoen aan de gestelde voorwaarden met betrekking tot uitbating en standplaats kan meedingen.

De veiling zal plaatsvinden op vrijdag 6 mei om 10 uur. De veiling staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

De toewijzing is geldig voor de editie 2022 van de Gentse Feesten zonder mogelijkheid tot verlenging.

Er worden 30 eetstanden geveild, waaronder 18 individuele eetstanden, 8 eetstanden binnen de cluster Belforstraat – Beverhoutplein – Vlasmarkt – Bij Sint-Jacobs en 4 eetstanden binnen de cluster Kouter.

De eetstanden in de clusters moeten herbruikbaar cateringmateriaal aanbieden en de uitbater organiseert het inzamelen ervan. Voor de individuele eetstanden, los van de clusters, is wegwerpcateringmateriaal verboden.

De eetstanden in de clusters worden samen geveild, de andere eetstanden worden individueel geveild. De toegekende vergunning om een eetstand  of cluster uit te baten is strikt persoonlijk. De vergunningshouder voor de clusters mag individuele standplaatsen onderverhuren of via andere constructies werken, maar blijft zelf de unieke vergunninghouder en bijgevolg verantwoordelijke voor de totaliteit voor de stad. Binnen een cluster dient er een uniforme behandeling zijn van waarborgen, teruggave,…

Alle voorwaarden kan je nalezen in de algemene toewijzingsvoorwaarden onderaan deze pagina. 

Categorie eetstanden

Er worden 6 categorieën van individuele eetstanden voorzien:

  • Categorie 1 : vegetarische gerechten met uitzondering van frieten
  • Categorie 2 : veganistische gerechten met uitzondering van frieten
  • Categorie 3: gebak
  • Categorie 4 : pizza
  • Categorie 5 : hamburger, braadworst
  • Categorie 6: vlees en overige (alles wat niet onder categorie 3,4 en 5 valt)

Enkel de aangeduide categorie mag op de standplaats verkocht worden.

De eetstanden in de clusters hebben een specifiek aanbod, gebaseerd op het herbruikbare cateringmateriaal waarmee de uitbater verplicht moet werken.   

Alle informatie over de verschillende standplaatsen (zoals minimumbiedprijs, toegelaten categorie, locaties en technische fiches) kan u onderaan deze pagina terugvinden bij documenten.

Openbare elektronische bieding

De effectieve veiling heeft plaats op vrijdag 6 mei om 10 uur. De veiling staat onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.

 Interesse

  • Kandidaat bieders moeten zich op voorhand per e-mail registreren via pvo@gdw-gent.be. Doe dit voor vrijdag 29 april om 12 uur.
  • Op woensdag 4 mei wordt een proefveiling georganiseerd zodat geregistreerde kandidaten kennis kunnen maken met het systeem van de openbare elektronische bieding.
  • De effectieve veiling vindt plaats op vrijdag 6 mei om 10 uur.

Contact

Met vragen over deze veiling en de voorwaarden kan u terecht bij de dienst Feesten en Ambulante Handel via gentsefeesten@stad.gent.