Bouwspeelplaats Gentbrugge

Oproep: uitbater bouwspeelplaats Gentbrugge gezocht

Wil jij de bouwspeelplaats in Gentbrugge uitbaten? Daar werken we aan vrijplaats voor ontdekking op basis van de methodiek 'speels bouwen'.

Op een bouwspeelplaats leer je omgaan met;

 • Creatief zijn (je bouwt aan iets groots en experimenteert)
 • Samenwerken met andere kinderen en begeleiders
 • Risicovol spelen en de daarbij horende spannende, avontuurlijke en uitdagende activiteiten.

De bouwspeelplaats motiveert de kinderen, tieners en jongeren om nieuwe ervaringen op te doen, het leert hen omgaan met risico’s en ontwikkelt hun sociale vaardigheden. De deelnemers krijgen de vrijheid om hun ideeën samen met andere kinderen uit te werken. De bouwspeelplaats biedt ruimte voor experiment en groei mee met de deelnemers .

Kernbegrippen bij een bouwspeelplaats: Risicovol spelen, Loose parts, Avontuurlijk spelen, Speels bouwen  

Referentie en -inspiratiebeelden :

https://www.youtube.com/watch?v=VIscdRUyuXo
https://www.youtube.com/watch?v=pVBUMMTol_s
https://www.mettmann.de/web/?page_id=5720
https://www.leipzig-leben.de/bauspielplatz-wilder-westen/

We verwachten:

 • Inhoudelijk:
  • Participatieve aanpak: kinderen bepalen zelf, in overleg met andere kinderen en de begeleiders, welke richting de bouwspeelplaats uitgaat.
  • De bouwspeelplaats is toegankelijk voor iedereen: deelnemen is gratis en toegankelijk, als organisator werkt je actief bestaande drempels weg.
  • De organisatie werkt een wijkgericht vrijwilligersbeleid uit. De buurt is betrokken bij het uitvoeren van de bouwspeelplaats.
  • Alle medewerkers en vrijwilligers dienen kinderen tegen grote risico's te beschermen en met kleine risico's te leren omgaan.
  • buurtkinderen krijgen ruimte en kansen om avontuurlijk en kosteloos te spelen en te bouwen onder toezicht.
    
 • Vorm
  • De bouwspeelplaats is minstens 30  keer geopend op vrije tijdsmomenten van kinderen(woensdagnamiddag, weekends en/of vakantieperiodes).
  • De bouwspeelplaats is zichtbaar en bekend in de wijk; alle buurtbewoners voelen zich er welkom.
  • Toegankelijkheid en laagdrempeligheid van je werking staat voorop.
    

We bieden:

 • Een subsidieovereenkomst voor werkjaren 2023-2024 voor € 8000 per jaar (aan te wenden als werkingsmiddelen). Verlenging is mogelijk.
 • Jaarlijkse evaluatiegesprekken.
 • De Stad stelt zijn communicatiekanalen ter beschikking.
 • De organisatie sluit een bruikleenovereenkomst af met Sogent voor een deel van het terrein ‘Gantoise’.


Belangstelling?

Heb je interesse in het uitbouwen van een bouwspeelplaats? Heb je een visie over hoe deze plek er zou moeten uitzien? wil je meer weten over deze oproep? Contacteer jeugddienst via laura.thys@stad.gent.

Het uitgewerkte voorstel (max 4 A4) bevat een uitleg met een plan van aanpak, aantal beoogde deelnemers en een financieel plan. Maak ons ook duidelijk hoe je dit zult organiseren en communiceren. Hoe je aandacht hebt voor participatie, hoe je de link met de buurt wil leggen, hoe je aandacht hebt voor toegankelijkheid. 

Stuur jouw voorstel ten laatste tegen 6 juni 2022 naar Laura Thys, Team jeugdruimte, Jeugddienst Gent via laura.thys@stad.gent