Nood aan hulp in deze moeilijke periode?

Wil je erover praten? Dat kan! Er zijn verschillende hulplijnen die je kan inroepen.

Psychosociale hulp tijdens de corona-crisis 

Voor kinderen (tot 12 jaar)

Voor jongeren (tot 25 jaar)

Voor ouders

  • Opvoedingswinkel voor ouders, opvoedingsverantwoordelijken en professionelen. Voor Info over opvoeden, Info over diensten die werken rond opvoeding, een pedagogisch adviesgesprek, een luisterend oor, opvoedingsondersteuning en tips om je kinderen bezig te houden.
  • Opvoedingslijn voor (stief)ouders, grootouders, opvoeders die nood hebben aan een luisterend oor, ondersteuning, informatie of advies rond opvoedingskwesties
  • Volwassenenonthaal CAW voor iedereen met vragen over de opvoeding van kinderen 
  • Kind en Gezin
  • CLB