Jeugdwerk: code rood en wat er verandert (update 5/11)

De Sint verjaart in volle corona-periode... Wat heeft dit te betekenen voor jeugdwerk dit jaar? Vanaf 25/11 zijn de regels gekend.

Vragen en antwoorden over de Sint en zijn bezoek aan het jeugdwerk.

Update 5/11: code rood

Sinds vandaag worden ALLE inzamelacties van jeugdverenigingen stilgelegd. Het is verboden om producten via 'drive in' of andere manieren op te halen of te verkopen. 

Update 5/11: code rood (deel 2)

Voor ouders

De herfstvakantie is met een week verlengd. Gezien de huidige epidemiologische situatie, worden ouders opgeroepen om hun kinderen maximaal zelf op te vangen. Voor ouders die dit niet kunnen (omwille van werksituatie of moeilijke omstandigheden binnen het gezin) organiseren we noodopvang. Deze noodopvang zal maximaal ‘outdoor’ georganiseerd worden.

Zoals we allen weten, heeft het virus immers minder kans in openlucht. Alleen de activiteiten die echt niet in openlucht kunnen, mogen ‘indoor’ worden georganiseerd. Er zal dus zoveel mogelijk in openlucht worden gespeeld, geknutseld, gedanst, gemusiceerd, gegeten en gesport.

We trekken dus maximaal naar buiten. Gelieve de kinderen van aangepaste kledij te voorzien.

De algemene veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard ook gelden, namelijk:

 • Max. 1 ouder/naaste per kind.
 • Draag steeds een mondmasker.
 • Houd 1.5m afstand waar mogelijk.
 • Blijf niet napraten bij het ophalen van de kinderen.
 • Vertoon jij of je kind ziektesymptomen? Blijf dan thuis.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je ellenboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.

 

Bedankt en hou het veilig!

______________________________________________________________

Voor jeugdverenigingen en organisatoren 

De herfstvakantie werd met een week verlengd tot 15/11. Gezien de huidige epidemiologische situatie, worden ouders opgeroepen om hun kinderen maximaal zelf op te vangen. Tijdens de 2de week van de herfstvakantie organiseert Stad Gent voor ouders die onmogelijk voor opvang in kunnen staan, noodopvang.

Het is niet de bedoeling dat organisatoren activiteiten inplannen voor deze extra week vakantie. Wie al een aanbod uitwerkte, kan dit enkel doen in kader van ‘noodopvang’. Die noodopvang richt zich tot ouders die zelf niet kunnen instaan voor de opvang van hun kinderen, door tewerkstelling (bv. in een essentiële sector) of kwetsbare situatie. We stellen vertrouwen in ouders, dat zij enkel in nood van deze opvang gebruik zullen maken. Het is nu immers echt noodzakelijk om zoveel als mogelijk extra contacten te vermijden.

Voor sportactiviteiten (noodopvang)

Volgens het MB kunnen sportactiviteiten, -stages en -kampen enkel indoor in sportzalen en -voorzieningen plaatsvinden voor kinderen tot en met 12 jaar indien toegelaten door de lokale overheid. Omwille van de huidige epidemiologische situatie hebben we geoordeeld enkel sportactiviteiten toe te laten die in hoofdzaak in openlucht plaatsvinden. Ook de sportkampen van de Stad Gent in kader van de noodopvang worden aangepast en zullen maximaal outdoor zijn.

Voor alle andere jeugdactiviteiten (noodopvang):

Enkel noodopvang kan georganiseerd worden. Alle organisatoren moeten hun activiteiten maximaal ‘outdoor’ voorzien. Alleen wat echt niet in openlucht kan, mag ‘indoor’ worden georganiseerd. We vragen dit met aandrang: speel, knutsel, … zoveel mogelijk in openlucht. Trek maximaal naar buiten !

Wie noodopvang organiseert, houdt zich – naast het maximaal outdoor aanbieden van activiteiten – aan volgende afspraken, zodat alles in de meest veilige omstandigheden gebeurt:

 • Houd bij de start van de activiteit een briefing met de begeleiders en monitoren, om hen te wijzen op de maatregelen van de draaiboeken.
 • Help hen doorheen de dag, om deze goed toe te passen.
 • Houd afstand, ook tijdens de middagpauze.
 • Was veelvuldig de handen.
 • Draag altijd het mondmasker, op de voorgeschreven wijze.

Bijkomend wijzen we organisatoren op hun verantwoordelijkheid om binnen hun werking de maatregelen van hun draaiboek nauwgezet op te volgen of te laten opvolgen.

We vragen te melden indien je noodopvang organiseert aan Jana Vandenheulen (jana.vandenheulen@stad.gent). (per sector in te vullen contactpersoon).

Ook tijdens de koffiepauze(s)!

Bronnenonderzoek leert dat we de maatregelen meestal strikt toepassen wanneer we “ in professionele modus” zijn, namelijk tijdens onze job. Het virus ziet echter zijn kans tijdens onverhoedse momenten van ontspanning, bijvoorbeeld tijdens een koffiepauze of wanneer we samen lunchen. Ook dat zijn momenten waarop de maatregelen strikt gevolgd moeten worden.

Bedankt en hou het veilig!

Update 28 oktober: CODE ROOD

Stad Gent heeft beslist om onderstaande maatregelen reeds in te voeren vanaf donderdag 29 oktober!

Voor -12 jarigen kan er georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) doorgaan volgens de voorgeschreven regels:

 • Groepen van max. 50 personen zonder social distancing tussen de deelnemers (kinderen)
 • Begeleiding draagt altijd een mondmasker Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk ook niet meer toegestaan voor -12.
 • Activiteiten met overnachtingen zijn tijdelijk ook niet meer toegestaan voor +12.

Voor +12 jarigen is er helaas geen georganiseerd vrijetijdsaanbod (jeugd-sport-cultuur) meer toegestaan, behalve voor jeugdwelzijnswerk.

 • Jeugdwelzijnswerk kan wel blijven doorgaan onder de afspraken die in mei geldend waren (o.a. groepjes van max. 8, 1-op-1-op-1-gesprekken, vindplaatsgericht werken). De specifieke richtlijnen hiervoor worden net zoals in mei in een draaiboek uitgeschreven. Dit draaiboek kan je hier terugvinden op de website van het departement CJM.
 • Publieke ruimte om te spelen, sporten, ontmoeten voor kinderen en jongeren blijft ook open. Ook hierover wordt naar analogie met het draaiboek in mei zo snel mogelijk een nieuwe versie verspreid via de website van de Ambrassade.

FAQ's, en meer info vind je hier terug: https://ambrassade.be/nl/jeugdwerk-regels

Belangrijke weetjes:

 1. Het is ook niet meer toegestaan om met de leidingsploeg of bestuursploeg fysiek samen te komen (omwille van de +12 maatregelen). Dit mag enkel nog digitaal.
 2. Er mag nog een vieruurtje genuttigd worden bij de -12jarigen.
 3. Financiële acties waarbij reeds bestellingen en vooraf-betalingen gebeurd zijn en waarbij het product nog moet afgehaald of geleverd worden, mogen we nog doorgaan conform de regels voor de horeca (afstandsregels, geen fysiek contact, mondmaskerplicht...) --> na de update van 5/11 is dit verboden!

  Update 23 oktober: code ROOD

  Het hing al een tijdje in de lucht, sinds vandaag is het officieel: met onmiddellijke ingang schakelt het volledige jeugdwerk naar CODE ROOD.

  Belangrijke boodschap is: zoek geen grenzen op van de regels, doe je activiteiten maximaal buiten, zorg dat begeleiding mondmaskers aandoet (ook bij –12-jarigen).

  Wat betekent het om naar code rood te gaan voor de gewone werking in de niet-schoolvakantieperiodes? 

  • Begeleiding draagt mondmaskers, ook bij -12.

  • Overnachtingen zijn niet meer mogelijk.

  • +12: Buitenactiviteiten vormen de regel met max 50 personen. Binnenactiviteiten (max 20 personen) zijn ten strengste afgeraden en dus hoogst uitzonderlijk mogelijk, met fysieke afstand en mondmaskers voor iedereen.

  • Er is mondmaskerplicht voor +12 zoals in het onderwijs. Binnen draag je mondmasker, buiten draag je mondmaskers als afstand niet bewaard kan worden (dus ook bij sport waar de afstand niet bewaard kan worden).

  • Voor +12 buiten: Bij intense fysieke inspanningen kunnen mondmaskers conform de regels van sport af tijdens die activiteit. LET OP: het mondmasker kan af bij bvb. een fietstocht. Indien je buiten voetbalt, rugbywedstrijd speelt of andere loopspelletjes waarbij de afstand niet kan gegarandeerd worden, blijft het mondmasker aan.

  • +12: Vermijden van activiteiten met intens fysiek contact.

  Wat betekent het om naar code rood te gaan in de herfstvakantie (vanaf 30/10)?

  Omdat een schoolvakantie een andere context vormt waarin minder activiteiten gecombineerd worden, is er net iets meer mogelijk voor het aanbod tijdens de vakantie. De volgende maatregelen zijn van toepassing:

  • Overnachtingen zijn in de vakanties niet mogelijk, met uitzondering voor -12. Voor 12-14-jarigen mogelijk met de extra voorwaarde van minimaal 4 nachten, maximale ventilatie en afstand houden.

  • Voor +15-jarigen is meerdaags aanbod mogelijk maar enkel zonder overnachting.

  • Voor +12: organiseer maximaal buitenactiviteiten (max 50 personen).

  • Voor +12: Voor binnenactiviteiten geldt fysieke afstand en mondmaskers en max 20 personen.

  • De mondmaskerplicht voor +12 zoals in het onderwijs. Binnen draag je mondmasker, buiten draag je mondmaskers als afstand niet bewaard kan worden.

  • Voor +12 buiten: Bij intense fysieke inspanningen kunnen mondmaskers conform de regels van sport af tijdens die activiteit.

  • Voor sportkampen met jongeren (+12) gelden de regels conform sport: BUITEN: max 50 personen OF densiteitsregels, BINNEN: densiteitsregels en 1,5m afstand.

  • Bij +12: vermijden van activiteiten met intens fysiek contact.

  • Begeleiding draagt mondmaskers, ook bij –12.

   

  BELANRGRIJK: Jeugdwelzijnswerk kan te allen tijde doorgaan
  Jeugd(welzijns)werkactiviteiten gericht op kinderen en jongeren in kwetsbare context mogen steeds blijven doorgaan, ongeacht welke kleurcode van toepassing is. Zo kunnen de jeugdwelzijnswerkers – sinds 3 april officieel erkend als essentieel beroep – de noden en behoeften van kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie blijven detecteren en daarmee aan de slag gaan.

  Deze specifieke regels zijn van toepassing:
  • Eén-op-één-gesprekken in de gebouwen van de werking. Hou fysieke afstand en draag een mondmasker wanneer afstand houden niet mogelijk is;
  • Een derde persoon mag betrokken worden bij deze individuele begeleiding (bv. ouder of hulpverlener);
  • 
  • De lokalen van de werking mogen opengesteld worden voor een groep van 8 personen.
  • Vindplaatsgericht werken mag doorgaan.

  Publieke ruimte blijft open
  Het gebruik kunnen maken van de publieke ruimte is geen privilege, maar een antwoord op fundamentele noden van kinderen en jongeren. Dat hebben we geleerd uit de eerste golf.

  Daarom blijft de publieke ruimte te allen tijde toegankelijk voor kinderen en jongeren, ongeacht de kleurcode. Zo moeten speelterreintjes en skateparken open blijven en moeten de volwassenen eromheen afstand houden.

  Dit is niet zo leuk nieuws, daar zijn we ons van bewust. Bovenstaande vergt opnieuw heel wat inspanningen van jullie als jeugdwerker, vandaar nogmaals een dikke dankjewel en een gigantische appreciatie dat jullie dit mee mogelijk willen maken.

  Update 21 oktober: code oranje

  BELANGRIJK: in afwachting van verwachte verstrengde maatregelen die momenteel onderhandeld en besproken worden met het jeugdwerk, de experten en het kabinet, worden alvast volgende zaken meegedeeld:

  • ALLE weekends en overnachtingen, voor alle leeftijden, in het komende weekend (23-25 oktober) zijn verboden
  • ALLE kadervormingen met overnachtingen die gepland stonden tijdens de herfstvakantie zijn afgelast

  Dit is geen beslissing die licht genomen werd, maar de situatie in de samenleving is dan ook ernstig. We rekenen er dan ook op dat jullie deze beslissing ter harte nemen en ook bij alle andere activiteiten de nodige voorzichtigheid blijven hanteren. Zo vragen we om komend weekend (23-24-25 oktober) jullie geplande activiteiten buiten te laten plaatsvinden.

   

  Update 19 oktober: code oranje

  Naar aanleiding van het advies van de Juridische Dienst, willen we graag het volgende nog eens in de verf zetten: Je mag nog steeds met je jeugdwerkbubbel van maximum 50 personen op openbaar domein in het Gentse ravotten, MAAR je moet je (her)kenbaar kunnen maken. Indien de politie een bewijs vraagt, moet je kunnen tonen dat je vanuit je jeugdwerkorganisatie aanwezig bent. 

  Update 14 oktober: code oranje

  Begin september is heel het jeugdaanbod gestart in code geel. Voor onderwijs is er een schakelprocedure. De procedure loopt in een samenspel tussen RAG, provincie, lokaal bestuur en minister van onderwijs. De burgemeester en de crisiscel volgen het in Gent op. Jeugdwerk (in al zijn vormen) krijgt geen eigen procedure en volgt onderwijs in het schakelen van kleurencode/pandemiefase.

  Op 09/10 werd door Minister Dalle beslist dat het volledige jeugdwerk overschakelt naar code oranje. Je voelt de bui al hangen: Vanaf woensdag 14/10 wordt het volledige Gentse jeugdwerkaanbod georganiseerd volgens CODE ORANJE.

  Wat betekent dit concreet? We zetten even alle regels van code oranje op een rijtje en benadrukken in het vet wat nieuw is in deze code ( m.a.w. de verschillen met de huidige code geel).

  Voor de -12 jarigen: zelfde regels als deze zomer.

  • Bubbel van max.50 personen, binnen de bubbel geen social distancing nodig, wel social distancing tussen de bubbels
   • !: Combineer je -12 en +12 in dezelfde bubbel? Dan gelden de 12j-18j regels!

  Voor de 12-18 jarigen:

  • Organiseer je enkel binnenactiviteiten of zowel binnen-als buitenactiviteiten: bubbel van max.20 personen. Binnen is een mondmasker altijd verplicht bij +12!
  • Organiseer je enkel buitenactiviteiten (en zit je dus nooit binnen in een lokaal): bubbel van max.50 personen
  • Bij deze doelgroep vragen we zoveel mogelijk activiteiten buiten te laten plaatsvinden.
  • Intens fysiek contact wordt ten allen tijde vermeden, dus even geen schmink-sessies, Dikke Berta, Vleeshoop of andere fysieke activiteiten.

  Voor de +18 jarigen

  (Wanneer de meerderheid van de groep +18 is - denk maar aan jullie leidingsploeg, bestuursploeg, vrijwilligersteam, evt. animatorenploeg)

  • Ten allen tijde social distancing en indien afstand houden onmogelijk is: mondmasker verplicht.

  • Buiten afspreken en vergaderen, binnen is een mondmasker verplicht

  Weekends, leefweken en meerdaagse cursussen

  • Leefweken en midweken zijn verboden. Deelnemers bewegen zich hier continu in verschillende contexten ( school, werk, vakantiejob, jeugdwerk,..) waardoor de risico op besmetting te groot is.
  • Leidingsweekends, bestuursweekends en weekends met +12j leden worden ten strengste afgeraden aangezien iedereen weet dat het niet evident is om ten allen tijde aan social distancing te doen of een mondmasker te dragen. Probeer in te zetten op dagactiviteiten.
  • Weekends met leden (-12j) of meerdaagse cursussen zijn mogelijk indien alle regels van code oranje gevolgd worden. Slapen gebeurt met afstand en voldoende verluchting.

  En wat nog?

  • Aanwezigheidsregister per activiteit = verplicht
  • NIEUW: Contactlogboek (nodig voor tracing achteraf) noodzakelijk.
  • Medische fiches per deelnemer
  • Beperk contact met externen

  Hier vind je het sjabloon voor het aanwezigheidsregister en contactlogboek: https://ambrassade.be/nl/attachments/view/20200526_contactlogboek

  Verder moeten we blijvend inzetten op voldoende verluchten van de lokalen, blijvende aandacht voor handhygiëne en de andere maatregelen die we allemaal reeds kennen intussen.

  Alvast bedankt voor jullie inzet, veel succes en indien er nog vragen zijn, één adres: jeugdwerk@stad.gent