Horenbault

Jaarlijkse Raveschotlezing

Wees erbij voor de feestelijke start van het archeologisch jaar met de Raveschotlezing, op donderdag 26 januari in het Gravensteen.

Voor deze editie neemt gastspreker Marc Boone, hoogleraar aan de Universiteit Gent, je mee op een historiografische wandeling door de oudste geschiedenis van GentHij maakt de balans op van het historisch onderzoek over het ontstaan van Gent.

De avond start om 20 uur, vanaf 19.30 gaan de deuren open. 

 

Volledig programma op 26 januari

  • Stadsarcheologisch welkom

Gunter Stoops, Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg Gent

  • De start van een nieuw jaar en inleiding tot de lezing

Filip Watteeuw, Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

  • De ondraaglijke lichtheid van de oorsprong der steden

Prof. dr. Marc Boone

Sinds de eerste globale theorie geformuleerd door Henri Pirenne, bogen vele historici zich over het ontstaan van de steden. Voor Gent waren dit onder andere Hans van Werveke, François-Louis Ganshof, Adriaan Verhulst en Georges Declercq. De specifieke Gentse casus werd daarbij vergeleken met en ingebed in een breder Europees verhaal. Deze benaderingen zijn kinderen van hun tijd, ze weerspiegelen de gangbare en dominante opvattingen in de geschiedeniswetenschap en soms ook de erg persoonlijke betrokkenheid van de onderzoekers in kwestie. Wezenlijke vernieuwing kwam er dankzij de inbreng van de (stads-)archeologie.

  • Receptie in samenwerking met de GVSALM