Gent bereidt zich voor op heropening horeca met Fase 3 Lente- en Zomerplan

Vanaf 8 mei openen horecazaken opnieuw hun terrassen. De Stad Gent bereidt zich daarop voor met de derde fase van het Lente- en Zomerplan.

Vanaf 8 mei openen horecazaken opnieuw hun terrassen. De Stad Gent bereidt zich daarop voor met de derde fase van het Lente- en Zomerplan. Er wordt extra gesensibiliseerd en er komen camera's voor crowd control en extra coronacoaches. Dat moet ervoor zorgen dat iedereen op een aangename en veilige manier van de stad kan genieten.

Meer bezoekers verwacht

Met de heropening van de horeca verwacht Gent heel wat extra drukte. Het betere weer en de beperkingen op reizen en andere activiteiten zullen veel Gentenaars en bezoekers naar de stad lokken. De derde fase van het Lente- en Zomerplan moet ervoor zorgen dat de druk op het openbaar domein beheersbaar blijft en iedereen van de stad kan blijven genieten.

We kijken allemaal uit naar de heropening van de terrassen en doen er alles aan om dat op een aangename en veilige manier te laten verlopen. Blijf goed de maatregelen volgen, de cijfers liggen immers nog steeds hoog, en houd rekening met de buurtbewoners.

Mathias De Clercq , burgemeester

Sensibiliseren

De focus ligt in de eerste plaats op infomeren en sensibiliseren, zowel online als op het terrein. De druktemeter wordt opnieuw ingeschakeld, zodat bezoekers voor hun vertrek kunnen nakijken hoe druk het is. In de winkelstraten staan bij drukte opnieuw coronabegeleiders paraat, net als op de Gras- en Korenlei en aan de Stadshal, het Maaseikplein en de Reep.

In het Citadelpark, Keizerpark en Zuidpark worden de krijtcirkels vergroot zodat er 10 mensen kunnen plaatsnemen. In het Muinkpark worden voor het eerst cirkels aangebracht. Covitesse6 zal op zonnige dagen bezoekers in de binnenstad op een speelse manier herinneren aan de coronamaatregelen.

 

Overpoort en studentenbuurt

In de Overpoortstraat worden de maatregelen, in nauw overleg en samenwerking met de sector, hernomen zoals bij de vorige heropstart in september 2020. Er komen duidelijke in- en uitgangen en een maximumcapaciteit. Is die capaciteit bereikt, dan sluit de politie de straat af. Infocoaches zullen ook hier mensen informeren en sensibiliseren over de coronamaatregelen, net zoals op het Sint-Pietersplein, het Citadelpark en het Muinkpark. Het glasverbod wordt vanaf dinsdag 27 april uitgebreid naar het Citadelpark, het Muinkpark en het park op de Bijlokesite.

Extra afvalkorven en sanitair

Ook nu gaat er extra aandacht naar afval en publiek sanitair. In het Muinkpark en Citadelpark komen bijkomende afvalkorven. Op het Sint-Pietersplein spreken infocoaches mensen aan en zijn zwerfvuilzakken en opruimmateriaal beschikbaar. Zo kan iedereen de eigen bubbel proper achterlaten en het plein mee net houden. Ivago houdt de situatie in de gaten en stuurt bij waar nodig. Er komt bijkomend publiek sanitair in het Muinkpark, de extra toiletcontainers in de Gentbrugse Meersen, het Keizerpark en aan het Houtdok blijven behouden.

Aandacht voor geluid

De heropstart van horeca en evenementen kan voor extra decibels zorgen. De Stad Gent zal de vergunningen voor elektronisch versterkt geluid voor evenementen goed op elkaar afstemmen, zodat er voldoende spreiding is in tijd en ruimte. Ook wat niet-versterkt geluid betreft, streeft de Stad naar een goed evenwicht. De focus ligt op het sensibiliseren van bezoekers, uitbaters en omwonenden. Er komt een communicatiecampagne met online berichten, raambordjes, bierviltjes en affiches om te vragen de nachtrust van bewoners te respecteren.

Tijdelijke camera’s voor crowd control

Om de drukte op het openbaar domein goed te monitoren, komen er van mei tot eind oktober tijdelijk 30 camera’s voor crowd control. Die zijn een extra hulpmiddel voor de politie. De uitbaters van de horecazaken zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun terrassen, maar de Stad Gent zal hen hierin ondersteunen. Als de coronamaatregelen niet nageleefd worden, gaan de horecacoaches in dialoog met de uitbaters. Bij herhaaldelijke inbreuken treedt de politie op.