jeugdwerk

Financiële steun voor Gents jeugdwerk uit het Vlaams Coronanoodfonds

Vanuit het Vlaams Coronanoodfonds werd 500.000 euro ter beschikking gesteld aan de Stad om het lokale jeugdwerk mee te ondersteunen.

Dankzij het Coronanoodfonds kan de Stad Gent een eenmalige toelage van 1000 euro aan de Gentse jeugdsector toekennen. De toelage werd verleend aan het erkend jeugdwerk (eerstelijns plaatselijk jeugdwerk en eerstelijns niet-plaatselijk jeugdwerk) en 17 nominatief vermelde verenigingen met wie de Jeugddienst een samenwerking(sovereenkomst) heeft lopen, maar die niet apart erkend zijn als jeugdwerkinitatief. Ook de experimentele jeugdinitiatieven een toelage van 500 euro.

Via dit forfaitair bedrag kunnen de verenigingen zelf beslissen hoe ze de gevolgen van de crisis het best opvangen. De betrokken verenigingen worden via mail op de hoogte gebracht.

De gemeenteraad keurde deze toelage op 14 december 2020 toe. 

Aanvullende coronasubsidie voor jeugdwerk

Voor jeugdorganisaties en -verenigingen die in een precaire financiële situatie zijn beland door de coronacrisis voorziet de Stad Gent een aanvullend reglement waarbij een bedrag tussen 1000 en 5000 euro kan aangevraagd worden boven op het forfaitaire bedrag dat reeds werd uitgekeerd. Eerstelijns plaatselijk en niet-plaatselijk erkend jeugdwerk kunnen hier op indienen alsook organisaties met een lopende convenant met de Jeugddienst. Verenigingen kunnen aan de hand van dit reglement extra uitgaven en gederfde inkomsten in 2020 compenseren.

De gemeenteraad keurde dit aanvullend subsidiereglement goed op 14 december 2020.

Een gemotiveerde aanvraag kan worden ingediend vanaf 18 december 2020 via onderstaand aanvraagformulier. Indienen kan tot uiterlijk 31 maart 2021 waarna een jury de aanvragen zal behandelen. Het college keurt uiteindelijk de subsidiebedragen goed.