Doof & Divers

Expo 'Doof & Divers' gratis te bezoeken bij Archief Gent

Expo 'Doof & Divers'. De lange weg naar doofbewustzijn.

Wist jij dat Vlaanderen naast Nederlands nog een tweede officiële taal heeft? In 2006 werd Vlaamse Gebarentaal (VGT) erkend als volwaardige taal van de Vlaamse Dovengemeenschap. VGT is de moedertaal van zo’n 6.000 landgenoten. Daarenboven beheersen zo’n 7.000 Vlamingen VGT als tweede taal.
Dit was lang geen evidentie. Want gebarentaal werd decennialang onderdrukt. (Horende) pedagogen vonden dat doven moesten leren liplezen en spreken. Gebaren waren in de meeste dovenscholen verboden, zelfs op de speelplaats.

De expo “Doof & Divers” toont de lange weg die de Vlaamse Dovengemeenschap heeft afgelegd om uit te groeien tot een ‘doofbewuste’ gemeenschap die fier is op haar taal en cultuur.

Je kan deze expo GRATIS bezoeken van maandag 7 oktober tot en met donderdag 7 november 2019 bij Archief Gent, Dulle-Grietlaan 12, 9050 Gentbrugge - De Zwarte Doos.
OPENINGSUREN
maandag tot donderdag van 8.30 uur tot 16 uur
vrijdag van 8.30 uur tot 13 uur
zaterdag en zondag gesloten


“Doof & Divers” is een realisatie van CaGeWeB, de Catalogus Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken. CaGeWeB vzw ontsluit de collecties van een 20-tal Gentse vakbibliotheken. Dit met ondersteuning van de Stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en de Universiteitsbibliotheek Gent. CaGeWeB is fier om met haar collectie bij te dragen aan een doofbewuste samenleving.
Ontdek meer van onze collectie op www.cageweb.be.

Voor deze expo werd ook een archiefstuk uit de collectie van Archief Gent gebruikt: een aquarel van Wynantz uit de periode 1820-1823 van de Abdij Ter Hagen in de Molenaarsstraat (IC_AG_W_017)