Archeologen op het schouwtoneel (archived)

Net voor en na de Gentse Feesten 2017 werd door Stadsarcheologie Gent een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het NTGent

Net voor en na de Gentse Feesten 2017 werd door Stadsarcheologie Gent, bijgestaan door aannemer Denys, een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het NTGent. Aan de linkerkant van de Schouwburg (côté jardin) wordt een loskade ingericht die toegankelijk wordt vanop het Sint-Baafsplein. Hierbij wordt een liftsysteem voorzien waarbij vrachtwagens een verdieping hoger kunnen getild worden zodat de vracht rechtstreeks ter hoogte van de toneelvloer in- en uitgeladen kan worden.

Voorafgaand aan deze werken werd de zone archeologisch onderzocht. Er werden verschillende baksteenconstructies aangetroffen die allen wijzen op het middeleeuwse karakter van deze zone. De belangrijkste vaststelling is echter dat onder deze middeleeuwse sporen en structuren verschillende oudere lagen werden aangetroffen die ons meer kunnen leren over de vroegste aanwezigheid op deze plek. Het materiaal hieruit wordt momenteel nog onderzocht maar fragmenten aardewerk in prehistorische techniek tonen duidelijk het belang van deze plek.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!