Meer weten over het archeologisch patrimonium?

Publiekscommunicatie

Via de publiekscommunicatie in vele vormen en toepassingen zoals open werven, lessen, voordrachten, publicaties,… worden de nieuwe inzichten de wereld ingestuurd en wordt er verder gebouwd aan de Gentse stadsgeschiedenis.

Een overzicht van deze publicaties (archieftoegangen, boeken, tijdschriften, erfgoedmemo’s, rapporten, handleidingen, dvd’s, prentbriefkaarten van collectiestukken) vindt u in onderstaande lijst. Ze zijn te koop in de leeszaal van De Zwarte Doos. Sommige recente titels zijn ook elders (Stadswinkel, STAM, boekhandel) te verkrijgen.

Alle gepubliceerde referenties met betrekking tot de materiële bronnen in Gent worden bijgehouden. Dit gaat van meldingen over oude bodemvondsten, over de publicatie van archeologisch onderzoek tot verwijzingen in meer algemene studies. Deze archeologische bibliografie is hier online te raadplegen en is een handig werkinstrument voor wie meer wil te weten komen over hoe archeologie bijdraagt aan de kennis over de stad.