Meer weten over het archeologisch patrimonium?

Wil je je verdiepen in de Gentse stadsgeschiedenis? Duik in de lijst publicaties van onze stadsarcheologie.

Stadsarcheologie Gent deelt nieuwe inzichten via de publiekscommunicatie. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Open werven
  • Lessen
  • Voordrachten
  • Publicaties

Lijst van archeologische publicaties 

Archieftoegangen, boeken, tijdschriften, erfgoedmemo’s, rapporten, handleidingen, dvd’s, prentbriefkaarten van collectiestukken ... Bekijk de lijst met archeologische publicaties.
Elke publicatie is te koop in de leeszaal van De Zwarte Doos. Sommige recente titels zijn ook elders te verkrijgen. Bijvoorbeeld bij de Stadswinkel, STAM en de boekhandel.

Beter zicht krijgen op de Gentse geschiedenis?

Bekijk de lijst met archeologische publicaties DOCX (37.22 KB)

Online archeologische bibliografie

Alle gepubliceerde referenties over de materiële bronnen in Gent worden bijgehouden. Dit gaat van meldingen over oude bodemvondsten, over de publicatie van archeologisch onderzoek tot verwijzingen in meer algemene studies. Deze archeologische bibliografie is online te raadplegen. Een handig werkinstrument voor wie meer wil te weten komen over hoe archeologie bijdraagt aan de kennis over de stad.