Kom zelf op onderzoek

Archeologische archieven en depot

De vele archeologische archieven worden gebruikt als basis voor nieuwe stadsgeschiedenis en worden ter beschikking gesteld voor verder wetenschappelijk onderzoek.

Het archeologisch depot van de Stad Gent staat in voor het kwaliteitsvol en duurzaam bewaren en beheren van de archeologische archieven die afkomstig zijn uit Gent. Archeologische archieven omvatten niet enkel de vele vondsten die tijdens archeologisch onderzoek aan het licht komen, maar tevens de wetenschappelijke staal- en monsternames alsook het papieren en digitaal archief dat tijdens een onderzoek door archeologen is aangelegd.

Zowel archeologische archieven die door Stadsarcheologie Gent, als deze die door archeologische bedrijven tijdens werken op private werven zijn aangelegd, kunnen worden ondergebracht in het depot. Stadsarcheologie Gent staat in voor de ontsluiting van het vondstenmateriaal, via de Vulferusdatabank, via raadpleging ter plaatse of publicatie.