Subsidies voor amateurmuziekgroepen

De Stad Gent verleent werkingssubsidies aan Gentse amateurmuziekgroepen om hun muzikale activiteiten te steunen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

De Stad Gent verleent werkingssubsidies aan Gentse amateurmuziekgroepen om hun muzikale activiteiten te steunen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Erkend zijn als sociaal-culturele vereniging door het Gentse stadsbestuur;
  • Niet structureel gesubsidieerd worden door de stedelijke overheid;
  • Minstens één keer hebben opgetreden tijdens het afgelopen seizoen.

Bedrag

De werkingssubsidie bestaat uit een vast en een variabel gedeelte en is afhankelijk van:
  • het aantal aanvragers;
  • het totaal gebrachte concerten.

Procedure

  • U kunt elk jaar een aanvraag tot subsidie indienen bij het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd.
  • Bij uw aanvraag moet u de nodige bewijsstukken toevoegen (programmaboekjes, affiches...).
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidie.

Vul het downloadbare formulier in

Aanvraagformulier subsidie amateurkunsten muziek DOCX (996.9 KB)