Werkingssubsidies Toneel

De Stad Gent verleent werkingssubsidies aan de Gentse theatergezelschappen om hun activiteiten te ondersteunen. Vraag je subsidie aan.

Maak je deel uit van een toneelvereniging? Dan komt je vereniging misschien wel in aanmerking voor financiële steun. Want de stad Gent ondersteunt Gentse theatergezelschappen via werkingssubsidies.
 

Zo vraag je een werkingssubsidie aan

 • Dien elk jaar ten laatste op 30 september je aanvraag in bij Cultuur Gent.

 • Als je vereniging aangesloten is bij GAMA, dan dien je je bewijsstukken in via deze koepel.

 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidiebedragen.

Hoeveel subsidie kan je krijgen?

De werkingssubsidie is afhankelijk van:

 • Aantal aanvragers
 • Aantal producties

Meer informatie vind je terug in het reglement.

Welke uitvoeringen komen niet in aanmerking?

 • Producties die een subsidie kregen van de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie of de Stad Gent of een bijzondere subsidie van een amateurfederatie of koepel.
 • Producties voor aanverwante genres zoals café-chantant, cabaret en straattheater.
 • Podiumproducties met uitsluitend dans en muziek.
 • Co-producties in samenwerking met structureel gesubsidieerde instellingen.
 • Schoolproducties of verkochte voorstellingen.
 • Voorstellingen die niet openstaan voor extern publiek.
 • Voorstellingen tijdens het festival van het Amateurtoneel (deze vergoeden we afzonderlijk).