Subsidies voor culturele en artistieke projecten

Vanaf 1 juli is er een nieuw reglement voor ondersteuning  van projecten in kunst, cultuur en cultureel erfgoed
Tussen 1 juli 2020 en 31 december 2020 zijn oud en nieuw reglement gelijktijdig van kracht.

Kijk in onderstaande tabel welk reglement van toepassing is voor uw project.

 

 

  Nieuw reglement vanaf 2021  Oud reglement tot en met 2020
 

welk reglement is van toepassing voor mijn project

Mijn project start in 2021 of later Mijn project start in 2020

eerstvolgende uiterste indiendatum

NIEUW:
1/10/2020 voor projecten met start tussen 1/1/2021 en 31/3/2021

doorlopend tot 31/10/2020, uiterlijk 2 maand voor aanvang

wie kan aanvragen

 • individuele persoon
 • feitelijke vereniging
 • organisatie met rechtspersoonlijkheid
 • NIEUW: geen maatschappelijke zetel of domicilie in Gent nodig
 • individuele persoon
 • feitelijke vereniging
 • vzw
 • coöperatieve vennootschap met sociaal oogmerk
 • maatschappelijke zetel of domicilie in Gent noodzakelijk

welke projecten worden ondersteund

 • culturele en artistieke projecten
 • educatieve, sociaal-artistieke of participatieve trajecten
 • NIEUW: cultureel erfgoed-projecten
 • niet-periodieke publicaties
 • culturele en artistieke projecten
 • culturele en artistieke buurt- en wijkprojecten
 • internationale culturele en artistieke projecten
 • niet-periodieke publicaties

welke vormen van projectsubsidie zijn mogelijk

 • projectsubsidie voor éénmalige projecten van beperkte duur van max. 2 jaar
 • NIEUW: Meerjarige projectsubsidie voor 2 of 3 jaar voor jaarlijks terugkerende projecten (niet voor niet-periodieke publicaties)
 • projectsubsidie voor éénmalige projecten

subsidiebedrag

 • individuele persoon en feitelijke vereniging: max. 7.500 euro per project
 • NIEUW: organisatie met rechtspersoonlijkheid: max. 24.000 euro per jaar
 • maximum 2 projectsubsidies per jaar ongeacht soort project
 • culturele en artistieke projecten, internationale projecten, niet-periodieke publicaties: max. 8.500 euro (max. 2 per jaar)
 • buurt- en wijkprojecten: 24.999 euro (max. 1 per jaar)

wanneer aanvragen

NIEUW: 4 aanvraagrondes met uiterste indiendatum:

 • 1/10: projecten met start in eerste trimester (1/1-31/3)
 • 7/1: projecten met start in tweede trimester (1/4-30/6)
 • 1/4: projecten met start in derde trimester (1/7-30/9)
 • 1/7: projecten met start in vierde trimester (1/10-31/12)

Doorlopend uiterlijk 2 maanden voor aanvang van het project.

Projecten met start in 2020 moeten aangevraagd worden op basis van het oude reglement