Subsidies voor amateurmuziekgroepen

Speel je muziek? Stad Gent verleent werkingssubsidies aan Gentse amateurmuziekgroepen om hun muzikale activiteiten te steunen.

Inhoud

Waar gaat het over?

De Stad Gent ondersteunt de muzikale activiteiten van Gentse amateurmuziekgroepen via werkingssubsidies.
De subsidies zijn bedoeld voor muziekgroepen HAFABRA en koren.

Opgelet: eerstvolgende uiterste indiendatum is 30 april 2022.

Aan welke voorwaarden moet jouw vereniging voldoen?

 

 • Erkend zijn als socio-culturele vereniging door het Gentse stadsbestuur;
 • Niet structureel gesubsidieerd worden door de stedelijke overheid;
 • Minstens één keer hebben opgetreden tijdens het afgelopen seizoen of het gekozen referentiejaar.

Hoeveel subsidie kan je vereniging krijgen?

De werkingssubsidie bestaat uit een vast en een variabel gedeelte en is afhankelijk van:

 • het aantal aanvragers;
 • het totaal aantal gebrachte concerten.

Hoe kan ik mijn vereniging laten erkennen als socio-culturele vereniging?

Je vindt de nodige info en het reglement tot erkenning via de pagina Erkenning als socio-culturele vereniging op de website van de stad Gent.

Welke stappen zijn er?

 • Dien een aanvraagformulier in bij Cultuur Gent vóór 30 april. Je vindt dit formulier bovenaan deze pagina. 
 • Bij de aanvraag moet je de nodige bewijsstukken toevoegen (programmaboekjes, affiches...).
 • Kies in het aanvraagformulier het referentiejaar voor berekening van de subsidie:
  • De werking van het kalenderjaar 2019 en de reeds ingediende en ongewijzigde verantwoording. U hoeft de verantwoordingsdocumenten zoals reeds ingediend in 2020 niet opnieuw toe te voegen.
  • De werking van het kalenderjaar 2019 op basis van een aangepaste verantwoording die in bijlage wordt gevoegd. Bij de aanvraag moet je de nodige bewijsstukken toevoegen (programmaboekjes, affiches...).
  • De werking van het kalenderjaar 2021 op basis van de verantwoording die in bijlage wordt gevoegd. Bij de aanvraag moet je de nodige bewijsstukken toevoegen (programmaboekjes, affiches...).
 • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidie.
 • de beslissing van het college wordt per brief meegedeeld.

Regelgeving

Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2017-2022

Gelijkaardige producten

Erkenning socio-culturele verenigingen