Subsidies voor amateurmuziekgroepen

Speel je muziek? Stad Gent verleent werkingssubsidies aan Gentse amateurmuziekgroepen om hun muzikale activiteiten te steunen.

Vraag subsidie aan voor amateurkunsten muziek

Download het aanvraagformulier DOCX (996.9 KB)
De Stad Gent ondersteunt de muzikale activiteiten van Gentse amateurmuziekgroepen via werkingssubsidies. Hieronder lees je of jouw groep in aanmerking komt en hoe je de subsidie aanvraagt.

Kom jij in aanmerking voor subsidie?

Jouw amateurmuziekgroep moet aan 3 voorwaarden voldoen:

  • Erkend zijn als sociaal-culturele vereniging door het Gentse stadsbestuur
  • Niet structureel gesubsidieerd worden door de stedelijke overheid
  • Minstens één keer hebben opgetreden tijdens het afgelopen seizoen

Zo vraag je subsidie aan

  • Dien een aanvraagformulier in bij Cultuur Gent. Dat kan je elk jaar doen.
  • Bij je aanvraag moet je de nodige bewijsstukken toevoegen, zoals programmaboekjes en affiches.
  • Het college van burgemeester en schepenen beslist over de subsidie.

Hoeveel subsidie kan je krijgen? 

De werkingssubsidie bestaat uit een vast en een variabel gedeelte en is afhankelijk van:
  • Aantal aanvragers
  • Totaal aantal gebrachte concerten