Bij’ De Vieze Gasten

Bij’ De Vieze Gasten is een sociaal-artistieke organisatie verankerd in de Brugse Poort

Bij’ De Vieze Gasten gaat door het leven als alternatief kunstencentrum en legt het accent op sociaal-artistiek werk in nauwe samenwerking met de omringende buurt. Zij zijn het kloppend cultureel hart van de Brugsepoort. Bij de vieze gasten zijn er heel wat verschillende organisaties ondergebracht. Talrijke semi-professionele gezelschappen die in Gent actief zijn, vinden bij De Vieze Gasten een geschikte zaal, technische omkadering en faciliteiten.

Bij’ De Vieze Gasten wil via kunst en cultuur een bijdrage leveren aan een buurt en samenleving die open en nieuwsgierig is, die begrip en respect toont, die ieder individu mogelijkheden en kansen biedt, die kritisch en solidair is en die streeft naar samenwerking en naar sociale rechtvaardigheid voor iedereen.