KANTL - Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

De KANTL bevordert de Vlaamse cultuur en literatuur en onderzoekt de Nederlandse taal, cultuur en literatuur.

De Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en letterkunde (KANTL) werd in 1886 als Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde opgericht. De bedoeling was het culturele en literaire leven in Vlaanderen te stimuleren. De Academie was de eerste officiële instelling van het koninkrijk België waarin aan wetenschapsbeoefening in het Nederlands gedaan werd. Vrij spoedig werd het werkingsgebied gedefinieerd als zijnde Nederlandse taal- en letterkunde; voor die twee gebieden kreeg de Academie ook een adviesfunctie voor de regering. De Vlaamse Academie speelde een vooraanstaande rol in de Vlaamse ontvoogding, en wist die in cultureel en intellectueel opzicht in sterke mate te sturen.

De huidige werking van de KANTL is in twee vlakken gesitueerd: het bevorderen van de Vlaamse cultuur en literatuur enerzijds, het onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en literatuur anderzijds. De eigen onderzoeksprojecten van de KANTL op dit gebied worden gecoördineerd in het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie (CTB), het onderzoekscentrum van de KANTL.