Cultuurprijs

De Stad Gent looft jaarlijks een cultuurprijs uit.

De stad Gent looft jaarlijks een cultuurprijs uit aan een persoon die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in het culturele werkveld.

Creativiteit, vernieuwing en/of een hoogstaand artistiek of wetenschappelijk gehalte die op belangrijke wijze bijdragen tot de uitstraling van Gent als cultuurstad, genieten bijzondere aandacht bij de keuze van de laureaat.

De Cultuurprijs 2018 van de Stad Gent stond in het teken van ‘Talentontwikkeling’ en werd toegekend aan Platform-K.
Platform-K besteedt bijzondere aandacht aan talentontwikkeling van dansers met een beperking, vertrekkende vanuit hun specifieke achtergrond en mogelijkheden. De groep vult daarmee een blinde vlek op in het Vlaamse podiumlandschap.

In 2019 wordt de prijs voorbehouden voor de discipline 'film'.