Huwelijken opzoeken in de Gentse trouwboeken

U kunt in de parochiearchieven zoeken naar gegevens van meer dan 90.000 geregistreerde huwelijken van 1584 tot 1796.

Een van de bepalingen van het Concilie van Trente (1554-1563) leidde tot de vorming van de parochieregisters van geboorte, trouw en overlijden. Het systeem kwam pas traag op gang: voor de meeste Gentse parochies is pas informatie beschikbaar vanaf 1584.

U kunt de trouwboeken (1584-1796) van de Gentse parochies per parochie doorzoeken. De kwaliteit van de informatie hangt af van de nauwkeurigheid van de pastoor en van de leesbaarheid van het handschrift. Soms laat de volledigheid van de informatie te wensen over: een datum of de familienaam van de echtgenote ontbreekt.

De parochies zijn:

 • Sint-Baafs
 • Sint-Pieters
 • Sint-Jacobs
 • Sint-Martinus
 • Sint-Niklaas
 • Sint-Michiels Noord
 • Sint-Michiels Zuid
 • Sint-Salvator
 • en als afzonderlijke enclave het Spaans Kasteel.

In de trouwboeken vindt u doorgaans de volgende informatie:

 • de namen van het koppel
 • de datum van huwelijk of ondertrouw
 • de parochie
 • de namen van de getuigen.

Van elke parochie vindt u een pdf-bestand onder aan deze webpagina. De gegevens zijn gesorteerd op naam van de echtgenoot.

In totaal zijn 91.898 huwelijken beschikbaar.

Deze informatie is beschikbaar dankzij de inzet van Gilbert De Leu, Gontran Ervynck, Suzanne Viaene, Marc Platteeuw, Bert Destoop en Raoul De Mulder.