Stad Gent: Oud Archief

Wat kan je terugvinden in het Oud Archief?

De kern van de collectie van Archief Gent bestaat uit het overheidsarchief van de Stad Gent vanaf de middeleeuwen tot vandaag. Het archief uit de periode tot 1795 is opgenomen in het Oud Archief, samen met de archieven van andere lokale instellingen, zoals ambachten, schuttersgilden en gebuurten, en representatieve instellingen, zoals de Leden en Staten van Vlaanderen, uit het ancien régime. Het archief van de Stad Gent uit de Franse periode (1795-1815), Nederlandse (1815-1830) en Belgische periode (1830 tot nu) is opgenomen in het Modern Archief, samen met de oude gemeentearchieven van de huidige deelgemeenten van Gent.

Het Oud Archief is beschreven in de Archiefgids (1983). Om stukken op te vragen in de leeszaal, hebt u het reeksnummer nodig, dat rechts van de titel staat. Het nummer links is een volgnummer dat enkel in de Archiefgids wordt gebruikt, onder meer in de inhoudstafel en in de trefwoordenlijsten achteraan. In de leeszaal zijn meer gedetailleerde inventarissen per reeks beschikbaar. Van sommige reeksen zijn voor sommige jaren regesten of inhoudelijke samenvattingen beschikbaar. Informatie over de inhoud van het Oud Archief vindt u ook in de publicatie Historie op perkament (1988).

De bewaarde bouwtekeningen gevoegd bij de bouwaanvragen voor huizen in Gent in de periode tot 1795 (reeks 535 van het Oud Archief) zijn raadpleegbaar op de Beeldbank Gent.