Stad Gent: Modern Archief

Wat kan je terugvinden in het Modern Archief?

Het Modern Archief van de Stad Gent is beknopt beschreven in de publicatie Historie op perkament (1988), p. 65-78. De reeksen van het Modern Archief zijn thematisch (financiën, bevolking, openbare werken, militie, enz.) geordend en genummerd met ofwel een letter (voor de periode van 1795 tot 1913), of wel een Romeins cijfer (voor de periode vanaf 1913), ofwel een overdrachtsnummer van de betreffende stadsdienst (voor de recente periode). Meer informatie en toegangen vindt u in de leeszaal.

Raadpleeg

Archief Gent: Historie op perkament PDF (9.48 MB)

Opgelet: het historisch archief van de Dienst Bevolking, zoals de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand vanaf 1795, bevindt zich niet in Archief Gent, maar bij de dienst zelf in het stedelijk Administratief Centrum (AC) Zuid, aan het Woodrow Wilsonplein. In Archief Gent worden wel de voorlopers van die genealogische bronnen bewaard: de doop-, trouw- en begraafboeken van de Gentse parochies voor de periode tot 1795.

Na opeenvolgende fusiebewegingen omvat Gent sinds 1977 ook 13 deelgemeenten: Afsnee, Desteldonk, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Sint-Kruis-Winkel, Wondelgem en Zwijnaarde. De oude gemeentearchieven (periode vanaf 1795) van deze deelgemeenten bevinden zich al grotendeels in Archief Gent. Een deel bevindt zich nog in de lokale dienstencentra. Meer informatie en toegangen vindt u in de leeszaal van Archief Gent.

Archief Gentblogt