Private archieven

Wat kan je terugvinden bij de private archieven?

Naast de archieven van Stad Gent en OCMW Gent, van andere lokale en representatieve overheidsinstellingen en van de voormalige gemeentebesturen binnen de grenzen van Gent vandaag, verwerft en bewaart Archief Gent ook private archieven van personen, families, verenigingen en bedrijven die cultureel en historisch van belang zijn. Tot de bedrijfsarchieven behoren ook archieven van architecten en ontwerpers, zoals Maarten van Severen, en fotoarchieven van persfotografen, zoals Geo Pieters, Henri De Jonghe of Michiel Hendryckx. Een up-to-date overzicht van deze archieven is terug te vinden op de website van Archiefbank Vlaanderen. Meer informatie en toegangen vindt u in de leeszaal.