OCMW Gent: Modern Archief

Wat kan je terugvinden in de OCMW-archieven?

Het archief van het OCMW van Gent omvat een aantal archieven uit verschillende periodes:

De archieven van het Bureel van Weldadigheid (BG) en de Commissie van Burgerlijke Godshuizen (BW) van Gent (1796-1925)

Deze 2 burgerlijke instellingen werden in 1796 opgericht door de Franse Revolutionairen en vervingen de Armenkamer die in 1535 was opgericht door Keizer Karel. De Commissie van Burgerlijke Godshuizen was belast met het beheer van alle godshuizen en van alle bejaarden, vondelingen, gebrekkigen, zieken, wezen, verlaten kinderen...
Zoals: Hospitaal De Bijloke, Tehuis Lousbergs, Wenemaershospitaal, Godshuizen Sint-Jacobs, Sint-Jan & Pauwel en Sint-Jan-in-d’olie, Godshuis Van Caeneghem, jongensweeshuis, meisjesweeshuis...
Het Bureel van Weldadigheid ondersteunde thuiswonende armen.

Eén van de meest geraadpleegde stukken uit de BG's zijn de registers van de vondeling. Elke bladzijde in deze registers is een soort persoonlijk dossier van de vondeling waarop verschillende gegevens terug te vinden zijn: naam, (vermoedelijke) geboortedatum en leeftijd, vindplaats... Er stond ook meestal wat er met het kind gebeurd was nadat het gevonden werd: overleden, geplaatst bij een voedster, terug naar de moeder... Om deze kostbare en fragiele stukken te beschermen, werden deze gedigitaliseerd en online ter beschikking gesteld. Je kan hierbij zoeken op naam, voornaam, folionummer en datum van inschrijving.
Van verschillende vondelingen zijn ook stukjes stof bewaard gebleven van de kledij waarin ze werden gevonden. Hiervan zijn de beelden te zien via erfgoedinzicht.

Raadpleeg

Archief Gent: inventaris BG PDF (2.55 MB)

Raadpleeg

Archief Gent: inventaris BW PDF (782.96 KB)

De archieven van de Commissie van Openbare Onderstand (COO) van Gent (1925-1977)

De scheiding tussen de Commissie van Burgerlijke Godshuizen en het Bureel van Weldadigheid gaf aanleiding tot organisatorische en bestuurlijke moeilijkheden. Daarom werd op 10 maart 1925 de Wet op de Commissies van Openbare Onderstand (COO) ingevoerd die de 2 vorige besturen samenvoegde. De archieven van de COO's van de huidige deelgemeenten van Gent nemen hierbij een bijzondere plaats in: Afsnee, Desteldonk, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke, Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Sint-Kruis-Winkel, Wondelgem en Zwijnaarde.

De meeste inventarisnummers van de COO’s slaan op sociale dossiers en dossiers van het speciaal onderstandfonds. Deze gegevens zijn anoniem gemaakt in de publieke inventarissen. Er zijn onder andere stempels en voedselbonnen gevonden in de COO archieven die werden opgenomen in de museale collectie en raadpleegbaar zijn via Erfgoedinzicht.

Raadpleeg

Archief Gent: inventaris COO PDF (1.1 MB)

De archieven van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Gent (1977-heden)

Met de oprichting van het OCMW in 1977 werden ook de COO’s van de huidige deelgemeenten van Gent samengevoegd. Ook de archieven van deze COO's werden opgenomen in deze collectie.
Deze archieven zijn belangrijke bronnen voor onderzoek, maar zijn op dit moment vaak nog gesloten. Inzage kan via een aanvraag voor wetenschappelijk onderzoek.

Raadpleeg

Archief Gent: inventaris OCMW PDF (804.9 KB)

In deze archieven vinden we onder andere:

 • notulen van vergaderingen van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Burgerlijke Godshuizen
 • archief van godshuizen, tehuizen en hospitalen
 • beheersdocumenten van bezittingen
 • registers van vondelingen, verlaten kinderen en weeskinderen (1790 – 1922)
 • boekhoudkundige documenten zoals facturen, grootboeken, kasboeken en rekeningen
 • sociale dossiers en andere dossiers met betrekking tot de begeleiding van cliënten
 • stukken betreffende bestuursorganen
 • algemene beleidsdossiers van de directie Sociale Dienstverlening

Documenten onderaan in bijlage:

 • de inventarissen van BG, BW, COO en OCMW
 • een aantal nadere toegangen van documenten uit deze archieven
 • een lijst met de leden van BG, BW, COO en OCMW
 • de biografie van de leden van BG, BW en COO
 • een overzicht van alle Godshuizen en hun nummering