Museale collectie

Wat kan je terugvinden in de museale collectie?

Het vroegere OCMW Archief heeft een ruime museale collectie opgebouwd. Zo vertrouwde dokter Jozef Guislain zijn verzameling aan het OCMW toe. Eigenlijk aan de Commissie van Burgerlijke Godshuizen van Gent, later COO en OCMW Gent. Een andere belangrijke collectie is die van de artiest Joseph De Vuyst uit Sint-Amandsberg. Zijn weduwe gaf veel van zijn religieuze tekeningen en stadszichten aan de toenmalige COO van Sint-Amandsberg in ruil voor steun.

Deze waardevolle collectie en voorwerpen met een historische waarde worden geregeld gebruikt en in bruikleen gegeven voor tentoonstellingen.

  • schilderijen
  • vlaggen
  • fotocollectie
  • godsdienstige voorwerpen
  • armenbussen, stempels, penningen
  • stofjes en herkenningstekens van vondelingen
  • ...

Deze collectie is online raadpleegbaar via Erfgoedinzicht.