Bibliotheken

Wat kan je terugvinden in onze bibliotheken?

Erfgoedbibliotheek

Archief Gent beschikt over een erfgoedbibliotheek met meer dan 30.000 titels, toegepitst op de geschiedenis van Gent en de Lage Landen. De catalogus is te raadplegen via CaGeWeb, de online catalogus van de Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken buiten de universiteit en de hogescholen. De boeken kunt u, net zoals alle andere documenten, opvragen voor consultatie in de leeszaal.

Biliotheekcollectie van het vroegere OCMW Archief

Deze administratieve bibliotheek met boeken, tijdschriften en andere documentatie heeft het OCMW verworven in het kader van haar werking. Hier bewaren we onder andere de 19de-eeuwse publicaties die werden gebruikt door de ambtenaren van het Bureel van Weldadigheid en de Commissie van Burgerlijke Godshuizen. Maar ook de boeken en tijdschriften voor onze huidige dienstverlening zijn onderdeel van de OCMW-bibliotheek.

Je vindt hier historische en juridische werken over het OCMW, de geschiedenis van het OCMW en zijn rechtsvoorgangers, over Gentse wezen en vondelingen en allerlei publicaties over maatschappelijk welzijn en armoedebeleid.

In de bibliotheek vinden we onder andere:

  • algemene informatie over het OCMW;
  • informatie over de geschiedenis van het OCMW en haar rechtsvoorgangers;
  • publicaties over maatschappelijk welzijn en armoedebeleid;
  • informatie over Gentse wezen en vondelingen;
  • jaarverslagen van het OCMW Gent;

De bibliotheekcollectie van vroegere Archief OCMW Gent is terug te vinden in de catalogus van De Krook. Deze collectie bevindt zich fysiek in de Neermeerskaai. Om deze werken te raadplegen neem je eerst contact op met Archief Gent: archief@stad.gent
Op deze manier krijgen we de kans om de gevraagde werken ter beschikking te leggen tegen jouw komst naar de leeszaal van Archief Gent.

Alle boeken zijn enkel raadpleegbaar in de leeszaal. Er worden geen werken uitgeleend.