Beeldcollecties

Wat kan je terugvinden bij de beeldcollecties?

Naast de collecties (bouw)tekeningen, plannen en foto's in de archieven van de Stad Gent en van private archiefvormers bewaart Archief Gent ook een uitgebreide fototheek en een prentenkabinet, aangelegd door Archief Gent zelf, en enkele uitzonderlijke iconografische collecties. Het gaat om historische beeldcollecties over Gent, samengebracht door verzamelaars als Pierre-Jacques Goetghebuer, Eduard de Keyser of Jérôme Storme, die duizenden tekeningen, schilderijen, prenten en prentbriefkaarten bevatten. Inventarissen van die collecties zijn beschikbaar in de leeszaal. Ook de fotocollectie van het vroegere OCMW Archief maakt deel uit van de beeldcollectie.
De komende jaren zullen die collecties systematisch worden gedigitaliseerd en via de Beeldbank toegankelijk worden gemaakt.

De beeldcollecties van de Stedelijke Commissie voor Monumenten en Stadsgezichten (SCMS) zijn al gedeeltelijk (meer dan 16.000 foto's en prentbriefkaarten) te raadplegen via de Beeldbank Gent.