Heeft u (ver)bouwplannen?

Een aantal antwoorden op veelgestelde vragen over bouwdossiers.

Vraag: Hoe vraag ik een bouwaanvraag op?

Antwoord: de bouwaanvragen die dateren van voor 1962 zijn door de stedelijke administratie per jaar geordend en per straat geklasseerd op naam van de bouwheer. Iedere bouwaanvraag heeft een nummer gebaseerd op deze elementen. Dit nummer is de combinatie van een jaartal, de eerste letter van de straat en een volgnummer, bijvoorbeeld 1894 – C – 6. Omdat er duizenden bouwplannen zijn, kan het archiefpersoneel van Archief Gent een dossier niet terugvinden zonder dit dossiernummer.

Zeker bij oudere panden is het moeilijk om nog te weten wie het ooit liet bouwen en in welk jaar dat gebeurde.
Je kan het bouwjaar, of een indicatie van de periode waarin iets gebouwd werd, opvragen bij het kadaster.
Dit opvragen kan online via www.myminfin.be of in het infocenter aan de Gaston Crommelaan 6, 9000 Gent. Het infocenter is open van 9:00 tot 12:00.
Zelf opzoekingen doen in het archief van het kadaster is enkel mogelijk voor wetenschappelijke, historische of opvoedkundige doeleinden. Hiervoor maakt u best een afspraak met Dirk De Meyer van de Dienst Archief van het kadaster:

Sint-Lievenslaan 27
9000 Gent
Tel.: 02 575 60 84
E-mail: dirk.demeyer@minfin.fed.be

Voor bouwaanvragen die dateren van na 1962 is het adres voldoende voor opzoekingen bij Archief Gent. Indien je al bij de Dienst Stedenbouw van de Stad Gent bent langs geweest, kan het dat je van hen al het de juiste dossiernummer hebt gekregen. Met dit dossiernummer kan je langskomen bij Archief Gent om de documenten op te vragen. Je kan ook altijd een mail sturen met de vraag om stukken klaar te leggen. Het stuk zal klaar liggen van zodra je een bevestigingsmail hiervan ontvangen hebt.

Opgelet! De administratieve archieven van de fusiegemeenten werden, voor zover ze bewaard bleven, ook overgebracht naar Archief Gent. Ook de moderne bouwdossiers van de fusiegemeenten/deelgemeenten maken hier deel van uit. Voor de raadpleging van een bouwplan uit een fusiegemeente neem je dus ook contact op met Archief Gent.