Dagboek in tijden van corona
Dagboek van een collega van Archief Gent

Contacten in tijden van corona

Archief Gent verzamelde zo veel mogelijk getuigenissen, foto's, filmpjes en verhalen in tijden van Covid-19, met het oog op de toekomst.

Het dagelijkse leven was ook in Gent tot stilstand gekomen, afstand houden was een ijzeren wet. Desondanks bracht de crisis ook in Gent mensen dichter bij elkaar. Archief Gent wilde deze verwarrende tijden documenteren met het oog op de toekomst.

De coronacrisis zal de geschiedenis ingaan als een crisis waarop niemand voorbereid was. Het Covid-19-virus zaaide wereldwijd verwarring en paniek, en ook de Gentenaars bleven niet gespaard. Scholen sloten, cafés en restaurants deden de deuren dicht, bedrijven legden de productie stil, thuisblijven was geen richtlijn, maar een bevel. De ziekenhuizen wapenden zich tegen een vloedgolf van coronapatiënten terwijl koortsachtig naar een vaccin gezocht werd. Online media hielden nauwgezet de teller van besmette patiënten en dodelijke slachtoffers bij.

En toch bracht de coronacrisis niet alleen isolement. Ook de Gentenaars roerden zich. Her en der staken solidariteitsacties de kop op, vrijwilligers meldden zich, online werd er druk muziek gedeeld en deden hartverwarmende boodschappen de ronde. Want in tijden van crisis leer je elkaar echt kennen, zelfs vanop afstand.

Ons sociale leven speelde zich volledig digitaal af. We spraken af via videocam, we vergaderden op  allerhande online platformen, we luisterden aandachtig naar onze leraars in digitale schoolomgevingen, we deelden onze bezorgdheden en onze hoop via sociale media.

Archief Gent wilde al deze aspecten van ons ontwricht dagelijkse leven vastleggen om alles te documenteren en te bundelen voor toekomstige generaties. We moesten ook rekening houden dat digitale informatie niet eeuwig online beschikbaar blijft en dus heel kwetsbaar is om verloren te gaan. Daarom riep Archief Gent in april 2020 op om persoonlijke verhalen, getuigenissen, gedichten, liedjes, foto’s, filmpjes, blogs, vlogs, dagboeken, tekeningen en kunstwerken door te sturen.

In december 2021 riepen we op om ook je kerstkaartjes en nieuwjaarsbrieven met ons te delen. Zelfs de feestdagen waar we zo naar uitkeken moesten immers in afgeslankte versie doorgaan. Om het gemis van onze naasten op te vangen gingen de Gentenaars daarom massaal aan het schrijven. Tijdens de feestdagen van 2020 stuurden we met zijn allen meer wenskaarten dan ooit te voren. We bleven elkaar kennen en een hart onder de riem steken in deze anderhalvemetersamenleving en herontdekten de charme van de geschreven brief.

Archief Gent wil al deze herinneringen en bewijzen van voortdurend contact binnen 100 jaar gebruiken om een beeld te kunnen geven van hoe wij in Gent deze crisis beleefd en overleefd hebben.

Voor de collectiebeheerders van de toekomst wordt het wel nog een kluif om zich in te leven in onze tijd en samen te vatten hoe we deze periode hebben beleefd … maar het is een beetje zoals met het “Verstrooid Papier”: soms zitten er ongetwijfeld juweeltjes tussen. (Verstrooid Papier verzamelt alles wat achtergelaten wordt tussen bibliotheekboeken)

Archivaris Archief Gent