Speelstraten

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voorbehouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners.

Inhoud

Waar gaat het over?

Een speelstraat is volledig voorbehouden aan spelende kinderen. Ideaal dus voor wie wil hinkelen, badmintonnen of rolschaatsen. Doorgaand verkeer is verboden. Enkel fietsers en bestuurders van een auto die in de straat wonen of er een garage hebben, mogen -stapvoets - in de speelstraat rijden. Fietsers moeten zo nodig afstappen. Spelende kinderen en ook skaters hebben het statuut van voetganger. Zij mogen dus niet gehinderd worden of in gevaar gebracht.

De speelstraten zijn er voor de lokale buurtbewoners. De speelstraten zijn geen opvang.

Wat zijn de voorwaarden?

Om een speelstraat te worden moet je aan volgende voorwaarden voldoen.

 • De straat moet een woonstraat zijn.
 • Er is een snelheidsbeperking van 50 km/u.
 • Er is geen belangrijk doorgaand verkeer.
 • Er mag geen openbaar vervoer door de straat rijden.
 • De omliggende straten moeten bereikbaar blijven.
 • 67 % van de bewoners moet zich akkoord verklaren met het inrichten van een speelstraat.
 • Er zijn minimum 3 buurtbewoners die verantwoordelijk willen zijn (peters/meters van de speelstraten). Zij zijn het aanspreekpunt voor de stad en voor de bewoners van de straat.

Wanneer

Een speelstraat kan aangevraagd worden voor de paas- of zomervakantie en in de maand september. Tijdens de Buitenspeeldag (die jaarlijks wordt vastgelegd op een woensdagnamiddag in april) kunnen bewoners die dat wensen ook een aanvraag indienen om van hun straat een speelstraat te maken. Hiervoor moeten -in tegenstelling tot de andere momenten- geen handtekeningen van de bewoners worden verzameld. Indien de verkeerstechnische advisering positief is, kan de speelstraat voor één dag tijdens de Buitenspeeldag doorgaan.

Voor de paasvakantie kan je kiezen uit volgende opties:

 • 3 weekends of 1 vaste dag in de week;
 • 7 dagen aaneensluitend;
 • 14 dagen aaneensluitend.

Voor de zomervakantie kan je kiezen uit volgende opties:

 • maximaal 5 opeenvolgende weekends;
 • 1 vaste dag per week;
 • 7 dagen aaneensluitend;
 • 14 dagen aaneensluitend;
 • 1 week in juli en 1 week in augustus (naar keuze).

Voor september kan je kiezen uit volgende opties:

 • elke woensdag;
 • elke zaterdag;
 • elke zondag;
 • elk weekend.

Praktische afspraken

 • De speelstraat wordt volledig afgesloten met hekkens en een verkeersbord C3 (verboden te rijden) en onderbord: 'speelstraat tussen 14 en 20 uur'.
 • Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Fietsers en bestuurders van auto's en andere motorvoertuigen, die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel rijden, op voorwaarde dat ze dat stapvoets doen. Hulp- en ordediensten mogen er ook door.
 • In een speelstraat moeten alle andere weggebruikers voorrang verlenen aan voetgangers, skaters en spelende kinderen.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, al is het voor de kinderen natuurlijk leuker als ze wat meer ruimte krijgen.
 • Wanneer de speelstraat door omstandigheden niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld omdat het regent, kan beslist worden de straat die dag niet af te sluiten.
 • De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.

Hoeveel kost het?

Gratis.

Welke stappen zijn er?

Voor de paasvakantie en de Buitenspeeldag moet je aanvraag vóór 20 januari binnen zijn, voor de zomervakantie en september moet je aanvraag vóór 20 maart binnen zijn.

Momenteel is de aanvraagperiode afgelopen. Van zodra je opnieuw speelstraten kan aanvragen, vind je hier de link naar het formulier terug. 

Stappenplan voor een speelstraat aan te vragen.

Stap 1: Dien je aanvraagformulier in vanaf begin december.

Stap 2: Het Mobiliteitsbedrijf doet een verkeerstechnisch onderzoek of jouw straat in aanmerking komt. (Voorwaarden: enkel woonstraten met weinig doorgaand verkeer waar nu al een snelheidsbeperking geldt van maximaal 50 km per uur en waar geen openbaar vervoer is. Een speelstraat mag ook de vlotte verkeerscirculatie in de buurt niet in het gedrang brengen. De speelstraat mag ook geen omliggende straten doodlopend maken.)

Stap 3: Als je straat in aanmerking komt, kan je op zoek gaan naar minstens drie peters of meters die je aanvraag steunen en samen met je de speelstraatverantwoordelijken worden.

Stap 4:  Je brengt je buurtbewoners op de hoogte en verzamelt handtekeningen in. Ten minste 67% van de bewoners van de toekomstige speelstraat moet akkoord gaan.

Stap 5: Bij het digitaal invullen van de gegevens geven de peters en meters hun akkoord met de afsprakennota.

Stap 6: Let's play! De speelstraat kan starten in de vooraf bepaalde periode/dagen (zie wanneer je een speelstraat kan inrichten). De nodige verkeerssignalisatie wordt geleverd.

 

Wat doen de meters en peters voor de speelstraat?

 • De meters en peters zorgen dagelijks voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekken. 

 • De meters en peters houden toezicht en zorgen dat alles goed verloopt. 

 • De meters en peters zijn de contactpersonen van de speelstraat. 

 • De meters en peters evalueren de speelstraat. 

 

Wat doet de Stad Gent voor de speelstraat?

 • Verzekering voor de meters en peters van de speelstraat (algemene burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en een polis lichamelijke ongevallen). 

 • Leveren van materiaal voor wegafbakening: er worden voldoende hekken geleverd om de volledige breedte van de straat af te zetten, een verkeersbord 'rijden verboden' (C3), een onderbord 'speelstraat van 14 tot 20 uur'. 

 • De meters en peters kunnen spelmateriaal aanvragen bij de Jeugddienst.

 

Informatie over de Jeugddienst vind je op
https://stad.gent/nl/openingsuren-adressen/jeugddienst-stad-gent​ 

 

Regelgeving

Reglement voor de inrichting van speelstraten