Knijten

Last van knijten? Meld de aanwezigheid van knijten en help de Groendienst om effectieve maatregelen te nemen.

Woon je in de omgeving van de Scheldearm in Gentbrugge of was je in de buurt? Heb je last van knijten? Help ons te evalueren of de genomen maatregelen effectief zijn en welke acties eventueel ondernomen kunnen worden. 

 

Wat zijn knijten en waar in Gent steken ze de kop op?

Knijten zijn bijna onzichtbare mugjes die in de avonduren plaatselijk voor heel wat last kunnen zorgen en bijzonder hard steken. Ze leven enkel buitenshuis en zijn niet te verwarren met de bekende dondervliegjes. Vooral op zwoele vochtige dagen en bij windstil weer steken ze de kop op. Ze zijn massaal aanwezig langs waterlopen, op plaatsen waar ze veel vers slib vinden om hun eitjes in te leggen. Dat is onder meer het geval langs de Scheldearm tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg, waar het gebrek aan bovenstroomse afvoer voor een ideale kweekbodem zorgt.

Rietkragen en bomen om het probleem in te dijken

Knijten leven in open slib. Een duurzame oplossing voor het probleem van de knijten bestaat in het reduceren van dit leefgebied. In het voorjaar van 2020 werden al maatregelen genomen om de knijtenplaag in te dijken. Zo werden enkele watergeulen gegraven om voor meer stroming te zorgen. Deze geulen creëren meer reliëf in het slib wat de afwatering verbetert. Een betere afwatering bevordert ook de verspreiding van riet. Rietkragen zetten het slib vast en drogen het uit. In die meer compacte ondergrond kunnen de knijten moeilijk eitjes leggen. Ook wordt onderzocht of het haalbaar is om zelf riet aan te planten. Daarnaast wordt bekeken om in het najaar 2020 aan de bovenzijde van de oeverhelling sleedoorn en wilgen aan te planten. Deze bomen creëren een ‘windscherm’. Ook dit zal knijten tegenhouden.

Lees hier meer over de extra genomen maatregelen.

Sigmaplan biedt mogelijkheden voor definitieve oplossing

De Vlaamse Waterweg nv, beheerder van de Schelde, plant een definitieve oplossing voor het knijtenprobleem in het kader van het Sigmaplan. Met dat plan beschermt de overheid Vlaanderen tegen overstromingen en herstelt ze waardevolle riviernatuur. In de regio Gent-Wetteren zullen niet alleen maatregelen worden genomen  tegen wateroverlast. Door de bouw van een constructie in Heusden zal De Vlaamse Waterweg nv ook meer controle krijgen over het waterpeil in de scheldearm. Dat biedt mogelijkheden om de knijten te bestrijden in dat moeilijk toegankelijke deel van de rivier.

Bescherm je tegen beten

Je kan beten het best vermijden door kledij met lange mouwen en lange broekspijpen te dragen. Als je gevoelig bent voor insectenbeten kan je een insectenwerend middel gebruiken. Vraag jouw apotheker welk product het meest geschikt is.

Behandeling van beten? 

Een beet van een knijt is onschadelijk en brengt weinig gezondheidsgevaar mee. Ze zijn erger dan de beet van een mug en jeuken hard. Als je gestoken bent raadpleeg dan een apotheker. Bij allergische reacties (dikke bulten, rode uitslag) neem je contact op met je huisarts.

​​Meld knijten en beten van knijten

De Groendienst wil binnen het probleemgebied inventariseren waar en wanneer grote concentraties aan knijten aanwezig zijn. Met de resultaten van het onderzoek willen we te weten komen of de genomen maatregelen effectief zijn en welke bijkomende acties wenselijk zijn.