Graffiti, affiches en stickers gratis laten verwijderen

Eigenaars of gebruikers van een gebouw in Gent kunnen aan de Stad Gent vragen om graffiti, affiches en zelfklevers gratis te verwijderen.

Inhoud

Waar gaat het over?

Ben je eigenaar of gebruiker van een publiek of privaat gebouw in Gent? Dan kan je graffiti, affiches en zelfklevers die zichtbaar zijn vanop het openbaar domein, gratis laten verwijderen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Het pand met de graffiti, affiches of zelfklevers, is gelegen op het grondgebied van Gent
  • De graffiti, affiches of zelfklevers zijn zichtbaar vanop de openbare weg of waterweg
  • De eigenaar of gebruiker van het pand geeft schriftelijke toelating voor de verwijdering en verklaart uitdrukkelijk af te zien van schadevergoeding voor eventuele beschadiging als gevolg van het verwijderen

Hoeveel kost het?

De verwijdering van graffiti, zelfklevers, tags, affiches,... is gratis.

Welke stappen zijn er?

  • Vul het aanvraagformulier in. Bezorg het aan de Stad via e-mail, post of persoonlijke afgifte
  • De Groendienst neemt jouw aanvraag op in de werkplanning.
  • Ten laatste 3 maanden na het indienen van de aanvraag, voeren we de werken uit.

Regelgeving

Reglement voor het gratis verwijderen van ongewenste graffiti, affiches en zelfklevers door de stad Gent