Dode Dieren

Wat moet u doen met dode dieren?

Waar kunt u dode dieren op een openbaar terrein melden?

Dode huisdieren of dode dieren op het openbaar domein veroorzaken soms besmetting en vervuiling. Ze worden dus het best zo snel mogelijk weggehaald.

Waar melden?

Afhankelijk van het tijdstip van oproep, neemt u hiervoor het best contact op met Gentinfo of met de politie.

  • Van maandag tot en met zaterdag, van 8.00 uur tot 19.00 uur, kunt u terecht bij Gentinfo.
  • Buiten de openingsuren van Gentinfo kunt u terecht bij de Politie op het noodnummer 101. Dit is 24u op 24u bereikbaar.

U kunt een dood dier ook melden via dit formulier.

Wat melden?

Bij de oproep geeft u het adres van de vindplaats door en bij voorkeur ook uw naam, telefoonnummer of e-mailadres en woonplaats. Probeer de locatie van het dode dier zo precies mogelijk weer te geven (bv. ter hoogte van welk huisnummer).

Waar kunt u terecht met dode gezelschapsdieren ?

Dode gezelschapsdieren kunnen afgeleverd worden bij het recyclagepark van IVAGO in de Proeftuinstraat. IVAGO beschikt over een koelcontainer waarin de dode dieren bewaard worden tot een verwerkingsfirma ze komt ophalen. U dient ter plaatse een speciale zak aan te kopen, waarin de dieren worden opgeborgen.

Kostprijs?

U betaalt per kadaver dat u inlevert. Sinds 1 januari 2018 kost een zak voor een dood gezelschapsdier 20 euro, ongeacht het gewicht.

Waar kunt u als particulier terecht met dode landbouwdieren ?

Onder dode landbouwdieren wordt elk gewerveld, gekweekt of gehouden dier verstaan dat in een particuliere omgeving wordt gehouden voor gezelschap of de productie van voedsel, wol, huid of bont.

Bijvoorbeeld: alle pluimvee (eenden, ganzen, kippen,…), konijnen, varkens, paarden, schapen, geiten of andere hertachtigen.

U kunt deze dieren thuis laten ophalen door Rendac (tel: 053/640 234; bereikbaar tijdens weekdagen tussen 07u00 en 18u30 en op zaterdag tussen 07u00 en 12u00, www.rendac.be).

Kostprijs ?

Gratis.

Meer info: www.ovam.be/krengenfinanciering