Dode dieren

Wat moet je doen met dode dieren?

Waar kan je dode dieren op een openbaar terrein melden?

Dode huisdieren of dode dieren op het openbaar domein veroorzaken soms besmetting en vervuiling. Ze worden dus het best zo snel mogelijk weggehaald.

Afhankelijk van het tijdstip van oproep, neem je hiervoor het best contact op met Gentinfo of met de politie.

  • Van maandag tot en met vrijdag, van 9 uur tot 17 uur, kan je terecht bij Gentinfo.
  • Buiten de openingsuren van Gentinfo kan je terecht bij de Politie op het noodnummer 101. Dit nummer is 24 uur op 24 uur bereikbaar.

Je kan een dood dier ook melden via dit formulier.

Wat meld je?
Bij de oproep geef je het adres van de vindplaats door en bij voorkeur ook je naam, telefoonnummer of e-mailadres en woonplaats. Probeer de locatie van het dode dier zo precies mogelijk weer te geven (bv. ter hoogte van welk huisnummer).
 

Waar kan je terecht met dode gezelschapsdieren ?

Dode gezelschapsdieren kunnen afgeleverd worden bij het recyclagepark van IVAGO in de Proeftuinstraat. IVAGO beschikt over een koelcontainer waarin de dode dieren bewaard worden tot een verwerkingsfirma ze komt ophalen. Je koopt ter plaatse een speciale zak aan, waarin de dieren worden opgeborgen.

Prijs?
Je betaalt per kadaver dat je inlevert. Sinds 1 januari 2018 kost een zak voor een dood gezelschapsdier 20 euro, ongeacht het gewicht.
 

Waar kan je als particulier terecht met dode landbouwdieren ?

Over welke dieren gaat het?
Onder dode landbouwdieren wordt elk gewerveld, gekweekt of gehouden dier verstaan dat in een particuliere omgeving wordt gehouden voor gezelschap of de productie van voedsel, wol, huid of bont. Het gaat over pluimvee (eenden, ganzen, kippen,…), konijnen, varkens, schapen, geiten of andere hertachtigen.

Sinds 1 januari 2021 geldt er een aparte regeling voor het ophalen van dode paardachtigen (paarden, ezels, zebra's). Hiervoor moet je als eigenaar betalen. Als het dier geregistreerd stond als “voorbehouden voor de voedselketen”, wordt het beschouwd als een landbouwdier en kan een deel van de kost teruggevorderd worden. Als het dier geregistreerd stond als “uitgesloten voor de voedselketen”, wordt het beschouwd als een gezelschapsdier en zal de kost voor ophaling en verwerking volledig ten laste van de eigenaar zijn.

Laat een dier ophalen
Je kan deze dieren thuis laten ophalen door Rendac:
053 64 02 34 (bereikbaar tijdens weekdagen tussen 7 en 18.30 uur en op zaterdag tussen 7 en 12 uur)
www.rendac.be
De enige voorwaarde is dat de dieren in een vat of container aangeboden worden op een vlot bereikbare plaats. Rendac komt immers met een vrachtwagen met grijparm ter plaatse.

Prijs?
Gratis, behalve voor paardachtigen

Meer info
www.ovam.be/krengenfinanciering