Toegankelijkheid

Meldingen of suggesties over toegankelijkheid?

Er wordt voortdurend gewerkt aan het toegankelijker maken van onze stad. Er is nog veel werk aan de winkel en daar kunt u als burger bij helpen! Heeft u een ontoegankelijke situatie te melden (bvb. losliggende stenen op de stoep), heeft u een tip hoe en/of waar we een evenement toegankelijker kunnen maken,… Of heeft u ergens een goed voorbeeld gezien van toegankelijkheid, laat het weten aan de toegankelijkheidsambtenaar.

De participatie van de burger en ervaringsdeskundigen is altijd een meerwaarde en een stapje dichter bij toegankelijkheid.

.