Verkiezingen: voorzieningen voor mensen met een handicap

Er zijn heel wat voorzieningen voor mensen met een handicap zodat ook zij hun stem kunnen uitbrengen.

Personen met een handicap kunnen, indien zij dit willen, zelf hun stem uitbrengen tijdens een verkiezing. Stad Gent wil hen hierin zoveel mogelijk tegemoet komen. Hieronder vindt u een overzicht van de voorzieningen die de stad in dit kader voorziet:

  • De stembureaus bevinden zich steeds in de nabijheid van de woonplaats van de kiezers.
  • Aan elke locatie waar een stembureau is ondergebracht, wordt de toegang voor rolstoellen gemarkeerd. Er bevindt zich een aangepast stemhokje voor rolstoelgebruikers (of voor wie wil zitten) in de onmiddellijke omgeving van de ingang. Op locaties waar er meer dan vijf stembureaus zijn ingericht, worden er twee aangepaste stemhokjes voorzien.
    Wenst u gebruik te maken van het aangepast stemhokje, dan kan u dit melden aan de aanwezige stadsafgevaardigde die u de stembiljetten overhandigt en een bijzitter of een getuige aanwijst om u tot aan het stemhokje te begeleiden. Eigen begeleider kan ook, na toestemming van de voorzitter.
  • Waar nodig wordt een schuine helling aan de ingang van de school geplaatst voor rolstoelgebruikers en personen die beperkt mobiel zijn . De Technische Dienst Wegen onderzoekt ook de nivellering van de trottoirs tegenover de verschillende locaties.
  • Aan de scholen waar de stembureaus zijn ingericht, worden er parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.