Verkiezingen - Sperperiode zalen

In de periode van 40 dagen voor de verkiezingen worden geen stadszalen ter beschikking gesteld aan politieke instanties.

In een aanloopperiode van 40 dagen voor de verkiezingen, kunnen

  • politieke partijen
  • politieke kandidaten
  • derden die propaganda willen maken voor politieke partijen en kandidaten

niet terecht in de zalen van de Stad Gent die door de burgers geassocieerd worden met politiek bestuur of stedelijk beleid. Dit om een sereen verloop van verkiezingen te garanderen.

Om dezelfde reden stelt de Stad Gent tijdens deze sperperiode ook geen materiaal ter beschikking voor initiatieven die propaganda maken voor politieke partijen of kandidaten, zowel in onderstaande gebouwen als elders.

Het gaat om de volgende gebouwen en zalen:

  • het stadhuis
  • de dienstencentra
  • de stedelijke scholen
  • de grote monumenten: het Hotel d’Hane-Steenhuyse, het STAM, Kunsthal Sint-Pietersabdij, de Sint-Baafsabdij, het Gravensteen, het Hof van Ryhove, de Lakenhalle en de Spaanse Gouverneurswoning
  • de stedelijke buurtcentra
  • de stedelijke musea
  • het intercultureel centrum De Centrale.