Reiskostenvergoeding

U kunt uw reiskosten terugbetaald krijgen op de dag van de verkiezingen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

U kunt uw reiskosten terugbetaald krijgen op de dag van de verkiezingen.

Voorwaarden

U kunt uw reiskosten terugbetaald krijgen indien u:

  • op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente woont waar u moet stemmen;
  • loon- of weddetrekkende bent en u uw beroep moet uitoefenen in een andere gemeente dan die waar u moet stemmen (dit geldt ook voor de leden van uw gezin);
  • student bent die voor het volgen van de cursussen in een andere gemeente verblijft dan die waar u moet stemmen;
  • verblijft in een verpleeg- of gezondheidsinrichting gelegen in een andere gemeente dan die waar u moet stemmen.

Procedure

De kiezers die op de dag van de verkiezingen niet meer in de gemeente wonen waar zij moeten stemmen, halen bij de Dienst Burgerzaken een uittreksel uit het bevolkingsregister af.
De andere kiezers voegen een attest bij van hun werkgever, de directie van de school of van de verpleeg- of gezondheidsinrichting.

Bij het volledig ingevulde formulier voegt u uw afgestempelde oproepingsbrief (geen kopie), het uittreksel of attest en indien van toepassing uw gebruikte vervoersbewijs.
Indien u de verplaatsing met de auto deed, noteert u dat op het formulier.

Dit formulier moet u uiterlijk 3 maanden na de dag van de verkiezing opsturen naar

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Dienst Verkiezingen/Reiskosten
Park Atrium
Koloniënstraat 11
1000 Brussel

Vul het downloadbare formulier in

Aanvraag terugbetaling reiskosten PDF (22.44 KB)