Verkiezingen

In België geldt de stemplicht. Wie moet of mag gaan stemmen? Wat als u niet kan gaan stemmen omdat u op reis bent of omwille van beroepsaangelegenheden?