Adres - gedeeld verblijf minderjarige

Bij een echtscheiding blijft het kind ingeschreven bij één ouder. Het verblijfsadres bij de andere ouder kunt u nu ook laten registreren.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, komt de vraag naar boven op welk adres de niet-ontvoogde minderjarigen worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind ingeschreven op het adres van de hoofdverblijfplaats.

Sinds 15 februari 2016 is het mogelijk om in het dossier van de minderjarige te vermelden dat de minderjarige af en toe of voor de helft van de tijd verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde 'huisvesting verlenende ouder' bij wie het kind niet is ingeschreven.

Bedrag

Gratis.

Procedure

Het verzoek wordt ingediend op basis van een gerechtelijke beslissing of van het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouders. Enkel als er geen schriftelijke toestemming bestaat, moet het akkoord van de andere ouder gevraagd worden.

Hieronder vindt u het formulier dat u kan gebruiken om een schriftelijke aanvraag voor een gedeeld verblijf in te dienen.

Vul het downloadbare formulier in

Aanvraagformulier gedeeld verblijf PDF (395.01 KB)