Transgenders

Hier leest u wat u moet doen om de geslachtregistratie in uw geboorteakte te laten aanpassen.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Personen die overtuigd zijn dat hun genderidentiteit niet overeenkomt met het geslacht dat hen bij hun geboorte werd toegeschreven, kunnen hun geslachtsregistratie laten aanpassen. De aanpassing is een administratieve procedure. Er worden geen medische eisen gesteld.

Wie?

 • Meerderjarige Belgen, ook wanneer zij in het buitenland wonen
 • Ontvoogde minderjarige Belgen
 • Meerderjarige niet-Belgen die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen of niet-Belgen vanaf 16 jaar.

Waar?

Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand waar u bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Bent u Belg en niet in België ingeschreven, dan zijn er twee mogelijkheden:

 • U doet aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw geboorteplaats.
 • U bent ook niet in België geboren, zodat u aangifte moet doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Brussel.

Bedrag

Gratis.

U zal na de procedure een uitnodiging krijgen om uw identiteitskaart te vernieuwen. Een nieuwe identiteitskaart kost 24 euro.

Benodigdheden

Meerderjarigen en ontvoogde minderjarigen:

 • identiteitsbewijs
 • ondertekende verklaring

Niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar:

 • identiteitsbewijs
 • ondertekende verklaring
 • bijstand van beide ouders of van de wettelijke vertegenwoordiger bij de eerste verklaring
 • een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater waaruit blijkt dat u deze beslissing alleen kunt nemen.

Procedure

De procedure bestaat uit 2 stappen.

1. De aangifte

U geeft aan de ambtenaar van de burgerlijke stand:

 • uw identiteitsbewijs
 • een ondertekende verklaring

U krijgt een ontvangstbewijs en een informatiebrochure mee.

De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte van de aangifte. De procureur des Konings gaat na of de aanvraag niet in strijd is met de openbare orde (vb. identiteitsfraude). Bij een negatief advies kan de ambtenaar van de burgerlijke stand geen akte van aanpassing opmaken.
Wanneer de procureur des Konings na 3 maanden geen negatief advies heeft gegeven, is dit gelijk aan een positief advies.

2. Opmaak van de akte

Na minimum 3 maanden en maximum 6 maanden gaat u terug naar dezelfde burgerlijke stand met:

 • uw identiteitsbewijs
 • het ontvangstbewijs
 • een tweede verklaring, waarin u herhaalt dat u de geslachtsregistratie in uw geboorteakte wilt veranderen.

De ambtenaar maakt de akte op en vermeldt de aanpassing van de geslachtsregistratie ook op de kant van de akten die betrekking hebben op uzelf en op uw afstammelingen in de eerste graad (kinderen).

Vul het downloadbare formulier in