Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Een parkeerkaart voor personen met een handicap wordt afgeleverd door de Federale Overheid.

De kaart is strikt persoonlijk en kan dus enkel gebruikt worden indien de houder van de kaart door het geparkeerde voertuig vervoerd wordt of wanneer hij dit voertuig zelf bestuurt.

Bedrag

De parkeerkaart voor personen met een handicap is gratis.

Benodigdheden

Breng uw identiteitskaart mee.

Procedure

U kan online een aanvraag voor een parkeerkaart voor personen met een handicap indienen via de website http://handicap.belgium.be/nl/mijn-rechten/parkeerkaart.htm.
Sinds 01/07/2016 bestaan er geen papieren formulieren meer om een aanvraag te doen.

Mocht u toch hulp nodig hebben bij het online aanvragen van uw parkeerkaart, dan kan u terecht bij:

Regelgeving

Geldigheid

De kaart wordt toegekend voor onbepaalde duur, tenzij het officieel attest een andere termijn van erkenning van de handicap voorziet.
Als de kaarthouder overlijdt, moet de parkeerkaart binnen een termijn van 30 dagen volgend op het overlijden door de nabestaanden van de kaarthouder terugbezorgd worden aan de FOD, Sociale Zekerheid, Dienst Attesten. Gebeurt dit niet, dan kan de kaart door de politie ingehouden worden.

Vernieuwen

De hernieuwing van de kaart gebeurt niet automatisch. Verschillende situaties kunnen zich voordoen:

  • Als het officieel attest geen medische erkenning geeft van onbepaalde duur maar slechts van bepaalde duur, dan is het aangewezen om 7 maanden vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van de parkeerkaart, een nieuwe aanvraag in te dienen;
  • Als u al over een geldige Europese parkeerkaart beschikt die voor maximaal 10 jaar werd toegekend, dan kunt u deze kaart nog verder gebruiken en hoeft u geen nieuwe kaart aan te vragen. Pas op het moment dat deze kaart vervalt, vraagt u een nieuwe kaart aan.

Verloren, gestolen of beschadigd

Als uw kaart werd gestolen of als u ze hebt verloren, kunt u aan de hand van een attest verlies/diefstal van de politie een duplicaat verkrijgen.
Als uw kaart beschadigd of vernietigd werd, kunt u een duplicaat van uw kaart verkrijgen op voorwaarde dat de beschadigde kaart terugbezorgd wordt aan de Dienst Attesten.

Waar parkeren?

In Gent mag u met uw parkeerkaart voor personen met een handicap gratis en onbeperkt parkeren op de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap, op parkeerplaatsen waar betalend straatparkeren geldt en in blauwe zones. Indien er een parkeerverbod geldt, is dit ook voor personen met een handicap van toepassing.

Op voorbehouden bewonersplaatsen mag u met een parkeerkaart voor personen met een handicap niet parkeren.

Parkeren in parkings kan tegen het normaal tarief maar wel op speciaal voorbehouden plaatsen. Het gaat hier steeds over bredere parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving van de lift.