Stemmen bij volmacht

Je wilt stemmen, maar je kunt niet naar het stembureau gaan. Je leest hier hoe je een volmacht geeft.

Inhoud

Waar gaat het over?

Heb je een oproepingsbrief gekregen om te gaan stemmen, maak kun je niet gaan? Een volmacht geven is dan een oplossing, maar geen verplichting.

Wat zijn de voorwaarden?

Zowel voor de persoon die de volmacht geeft als voor de persoon die de volmacht krijgt zijn er voorwaarden.

Hoeveel kost het?

Een volmacht geven is gratis.

Wat heb ik nodig?

Stem je bij volmacht voor iemand anders, dan neem je het volgende mee:

  • ingevuld volmachtformulier
  • het bewijs of attest van de afwezigheid van de persoon die de volmacht geeft
  • je eigen identiteitskaart
  • je eigen oproepingsbrief
  • de oproepingsbrief van de persoon die de volmacht geeft

Welke stappen zijn er?

Het volmachtformulier waarop je de volmacht geeft, kun je tot op de dag van de verkiezingen downloaden of afhalen bij Loket Verkiezingen in AC Zuid of in een dienstencentrum.

Wat doet de persoon die de volmacht geeft?

De volmachtgever downloadt een volmachtformulier of haalt het af bij Loket Verkiezingen in AC Zuid of in een dienstencentrum, of in het Mobiel Dienstencentrum, vult het in en ondertekent het. 

Wat doet de persoon die de volmacht krijgt? 

Hij ondertekent eveneens het volmachtformulier.

Veelgestelde vragen

Ik wil niet bij volmacht stemmen. Wat moet ik doen?

Wie om een bepaalde reden niet bij volmacht wil of kan stemmen moet de oproepingsbrief en het bewijs of attest bezorgen aan Loket Verkiezingen in AC Zuid, in een dienstencentrum of in het Mobiel Dienstencentrum. Aangezien in België de stemplicht geldt, moet men echter al het mogelijke doen om te stemmen. 
De kiezer die plots ziek wordt op de dag van de verkiezingen vraagt een doktersattest en bezorgt dit attest na de verkiezingen samen met de oproepingsbrief persoonlijk, per post of door derden aan het Loket Verkiezingen in AC Zuid.