Voorlopig rijbewijs

Procedure om een voorlopig rijbewijs aan te vragen.

Let op! Tijdens de eindejaarsperiode geldt een bijzondere regeling voor de levering van rijbewijzen. Je leest er in dit bericht meer over.

Inhoudstafel

Beschrijving

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Het geeft u de toelating om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

U kunt kiezen uit:

 • Voorlopig rijbewijs model 36. Dit is een voorlopig rijbewijs mét begeleider, 36 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • Voorlopig rijbewijs model 18. Dit is een voorlopig rijbewijs zonder begeleider, 18 maanden geldig en niet verlengbaar.
 • Voorlopig rijbewijs model 12. Dit is een voorlopig rijbewijs dat 12 maanden geldig is. Het kan slechts één keer worden afgeleverd aan kandidaten waarvan het voorlopig rijbewijs model 18 of 36 verlopen is én die geen 3 jaar willen wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs model 18 of 36 aan te vragen.

Voorwaarden

 • U bent niet langer dan 3 jaar geleden geslaagd voor het theoretisch examen voor de categorie waarvoor u het voorlopig rijbewijs aanvraagt.

Bijkomende voorwaarden:

 • Voorlopig rijbewijs model 36: u kunt het voorlopig rijbewijs model 36 met begeleider afhalen vanaf 17 jaar.
 • Voorlopig rijbewijs model 18: u bent 18 jaar en u heeft eerst 20 uur praktijklessen gevolgd bij een erkende rijschool. Als deze rijschool u rijgeschikt acht om alleen te rijden, krijgt u een rijgeschiktheidsattest, waarna u de rest van de opleiding zonder begeleider mag afmaken.
 • Voorlopig rijbewijs model 12: u kunt het voorlopig rijbewijs model 12 met begeleider(s) aanvragen nadat u minimum 6 uren praktisch rijonderricht in een erkende rijschool heeft gevolgd na het verlopen van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs M18 of M36.

Bedrag

26 euro.

Benodigdheden

Voorlopig rijbewijs model 18

 • Het formulier "Aanvraag om een voorlopig rijbewijs".
 • Het "Getuigschrift van onderricht - bekwaamheidsattest".

Model 36

 • Het formulier 'Aanvraag om een voorlopig rijbewijs".
 • Het rijgeschiktheidsattest van de begeleider(s).
 • Het attest van 3 uur vorming van de begeleider(s)

Voorlopig rijbewijs model 12

 • Het formulier "Aanvraag om een voorlopig rijbewijs".
 • Het "Getuigschrift van onderricht - bekwaamheidsattest".
 • Het rijgeschiktheidsattest van de begeleider(s).

Ouders die het voorlopig rijbewijs van hun minderjarig kind willen afhalen, hebben hiervoor geen volmacht nodig.

Procedure

Het voorlopig rijbewijs vraagt u aan in de gemeente waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister.

U kunt bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.