Belgisch rijbewijs

Wie een motorvoertuig bestuurt in een lidstaat van de Europese Unie moet een geldig rijbewijs hebben.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Het Belgisch rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart waarmee bestuurders van een motorvoertuig kunnen aantonen dat zij beschikken over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

Het Belgisch rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Belgisch rijbewijs is tien jaar geldig.

Alle sinds 1967 uitgereikte Belgische rijbewijzen zijn nog geldig (op voorwaarde dat de foto nog gelijkend is en dat het rijbewijs niet beschadigd is).

Alle informatie over de verschillende categorieën van voertuigen en rijbewijzen en de modalteiten om de respectievelijke rijbewijzen te behalen vindt u op http://mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer en http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs.

Voorwaarden

Als u een rijbewijs wilt behalen, moet u slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kunt u kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Wilt u extra informatie over dit onderwerp? Ga naar http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs.

Benodigdheden

 • Uw voorlopig rijbewijs.
 • Het document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum.

Uitzonderingen

Volgende personen zijn vrijgesteld van de verplichting om een Belgisch rijbewijs te bezitten.

 • Bestuurders die een scholing volgen met het oog op het praktisch examen of die dit praktisch examen afleggen.
 • Bestuurders van legervoertuigen die houder zijn van een militair rijbewijs of een scholing volgen met het oog op het besturen van deze voertuigen.
 • Bestuurders van bromfietsen met een snelheid lager of gelijk aan 25 km/u.
 • Bestuurders van bromfietsen van categorie AM, geboren vóór 15 februari 1961.
 • Kandidaten die de opleiding volgden, georganiseerd door:
  • ondernemingen voor openbaar vervoer, met het oog op het bekomen van een rijbewijs voor de cat. D, D+E, D1 of D1+E;
  • de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, met het oog op het bekomen van een rijbewijs cat. C, CE, D, DE, C1, D1, C1+E of D1+E;
  • de scholen van de lokale politie, met het oog op het bekomen van een rijbewijs cat. AM, A1, A2, A, C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1 of D1+E ;
  • de landbouwscholen die de opleiding 'bestuurders van landbouwvoertuigen' organiseren met het oog op het bekomen van een rijbewijs cat. G;
  • het secundair beroepsonderwijs, met het oog op het bekomen van een rijbewijs cat.B, BE, C, CE, D, D+E, C1, C1+E, D1, of D1+E;
  • de scholen van de federale politie, met het oog op het bekomen van een rijbewijs cat. AM, A1, A2, A, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E;
  • het onderwijs voor sociale promotie met het oog op het behalen van het rijbewijs voor de cat. C, C+E, C1 of C1+E;
 • Leerlingen van een rijschool, die met bijstand van de instructeur een voertuig besturen dat bestemd is voor het onderricht.
 • De personen met een handicap die een voertuig besturen uitgerust met een motor die niet toelaat om zich sneller dan stapvoets voort te bewegen.

Wie houder is van een buitenlands rijbewijs kan dat onder bepaalde voorwaarden inwisselen voor een Belgisch rijbewijs:

 • U komt naar Loket Rijden met uw identiteitskaart en buitenlands rijbewijs;
 • U laat vervolgens op vraag van Loket Rijden uw buitenlands rijbewijs vertalen. Dit kan bij het Infopunt Migratie van Stad Gent of indien het om een niet-courante buitenlandse taal gaat, door een beëdigd vertaler in de rechtbank (Infopunt Migratie verwijst u door indien nodig);
 • Een medewerker van loket Rijden controleert of u voldoet aan de voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te krijgen;
 • Na maximaal 6 weken is het Belgisch rijbewijs klaar.

Procedure

U kunt een rijbewijs aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven.
In Gent kan u terecht in het Administratief Centrum Zuid of in een dienstencentrum (ook in het Mobiel Dienstencentrum).
Opgelet: u kunt uw rijbewijs enkel afhalen op dezelfde locatie waar u uw aanvraag hebt gedaan!

U kunt bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.

Regelgeving

Welk rijbewijs is vereist om in België te rijden?

 • Personen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente EN die houder zijn van een geldige identiteitskaart die in België is afgeleverd, moeten sturen onder dekking van een Belgisch of een geldig Europees rijbewijs.
 • De volgende personen mogen sturen onder dekking van een erkend buitenlands nationaal rijbewijs, een nog geldig internationaal erkend rijbewijs, een geldig Europees rijbewijs of een Belgisch rijbewijs:
  1. Personen die NIET ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente;
  2. Personen die houder zijn van een geldige consulaire, een bijzondere of een diplomatieke identiteitskaart, afgegeven in België;
  3. De houders van een geldig rijbewijs uitgereikt door een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (= E.U. + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) mogen, op basis van dat rijbewijs, in België een motorvoertuig besturen dat behoort tot de categorie waarvoor het rijbewijs uitgereikt is. Zelfs als het rijbewijs werd bekomen na de inschrijving in België en zonder dat het bewijs is geleverd van de normale verblijfplaats in het land van afgifte. U mag het voornoemde rijbewijs ook omwisselen voor een Belgisch rijbewijs, maar dit is geen verplichting.