Tweede reispas

In bepaalde gevallen kan iemand een tweede reispas of internationaal paspoort aanvragen.

Inhoudstafel

Beschrijving

In bepaalde gevallen kan iemand een tweede reispas aanvragen. Deze tweede reispas staat volledig los van de eerste. Het betreft een nieuwe reispas met een andere afgiftedatum.

In AC Zuid kan u uw reispas nog enkel afhalen aan het GentinfoPunt, dus niet langer bij Loket Rijden, Reizen en Verkiezingen. Het aanvragen van een reispas gebeurt wel nog bij Loket Rijden, Reizen en Verkiezingen.
U kan uw reispas ook ophalen op zaterdagochtend en dinsdagavond aan het GentinfoPunt zonder dat u daar een afspraak voor moet maken.

Voorwaarden

Er zijn 2 situaties waarin iemand een tweede reispas kan aanvragen:

 • Indien een landgenoot een visum nodig heeft voor een bepaald land vraagt hij dit aan bij het Consulaat of de Ambassade van het betreffende land. Het kan soms gebeuren dat deze Ambassade of dit Consulaat de reispas wenst in te houden voor enkele dagen (minimum 5 werkdagen). De reispas wordt in dit geval geblokkeerd en de eigenaar kan ondertussen geen andere reis maken tenzij hij een tweede reispas bezit.
  Wil u onder deze voorwaarde een tweede reispas aanvragen, dan moet u één van beide onderstaande bewijsstukken voorleggen:
  • een werkgeversattest of een attest van een ambassade of consulaat van een land van bestemming dat stelt dat tijdens de behandeling van de visumaanvraag de originele reispas (en niet een kopie) gedurende meer dan 5 werkdagen op de ambassade of het consulaat moet blijven.
   OF
  • minstens 4 visa van één of meerdere landen, afgegeven in het afgelopen jaar, in de reispas van de aanvrager.
 • Indien een landgenoot wil of moet reizen naar een land dat niet toelaat dat visa of grensoverschrijdende stempels van andere landen in de reispas staan.
  Het is belangrijk dat in het voor te leggen werkgeversattest de landen naar waar u wilt reizen duidelijk vermeld staan en dat u, indien mogelijk, een kopie bijvoegt van de visa of grensoversschrijdingsstempels in de nog geldige reispas die een probleem zouden kunnen opleveren voor een visum of om toegang te verkrijgen tot een ander land. In beide gevallen mag het gemeentebestuur ambtshalve de aanvraag van een tweede reispas met een geldigheid van 7 jaar toestaan.

Bedrag

 • Minderjarige: 35 euro (gewone procedure) of 210 euro (spoedprocedure).
 • Meerderjarige: 85 euro (gewone procedure) of 260 euro (spoedprocedure).

U betaalt bij de aanvraag (niet bij de afhaling).
In het Administratief Centrum en de dienstencentra kunt u cash en met Bancontact betalen.

Benodigdheden

 • 1 recente (minder dan 6 maanden oud) kleurenfoto die voldoet aan volgende voorwaarden: *
  Let op! We verwachten u aan het loket met uw pasfoto. Indien u gebruik maakt van de fotocabine, doet u dat vóór u naar het loket komt.
  • een éénkleurige lichte achtergrond;
  • in vooraanzicht genomen met onbedekt hoofd - bril in het haar of een brede haarband zijn verboden (bedekt hoofd: alleen om medische of godsdienstige redenen, mits ernstige rechtvaardiging);
  • de aanvrager moet recht in de camera kijken met een neutrale uitdrukking en met een gesloten mond;
  • formaat van de foto: 3,5 X 4,5 cm;
  • het hoofd is ten minste 3,1 en maximum 3,6 cm groot.
 • uw identiteitskaart
 • een gemotiveerde en ondertekende brief (van de werkgever). Deze brief vermeldt de fundamentele noodzaak om een tweede paspoort te hebben om bepaalde reizen te maken
 • 1ste reispas of een attest waaruit blijkt dat de 1ste reispas gedurende meer dan vijf werkdagen op een ambassade of consulaat moet blijven.

Opgelet! Op 17 februari 2014 startte de stad met het uitgeven van biometrische reispassen die voorzien zijn van een digitale foto, vingerafdrukken en een elektronische handtekening. De niet-biometrische reispassen die werden uitgereikt vóór 17 februari 2014 blijven geldig tot hun einddatum.

* Bij het Loket Bevolking (gelijkvloers AC Zuid) staat een fotocabine. Voor 5 euro (te betalen met bankkaart, biljetten of munten) levert de automaat 6 pasfoto's af..
Aan de cabine hangt een fotomatrix uit die aangeeft aan welke criteria een pasfoto moet voldoen.

Uitzonderingen

Reispas 64 bladzijden

Personen die veel reizen kunnen een reispas met 64 bladzijden (i.p.v. de gebruikelijke 32 bladzijden) verkrijgen. Deze reispas kan enkel worden aangevraagd via de spoedprocedure.

BELANGRIJK:

Wie beschikking heeft gekregen over twee reispassen, dient erover te waken zich steeds met één en dezelfde reispas (de reispas waarin het binnenkomst- en verblijfsvisum of de binnenkomststempel staat) naar en in een vreemd land te begeven en te bewegen. De voorlegging van de verkeerde reispas aan de plaatselijke overheid kan de houder in ernstige problemen brengen.

Procedure

De tweede reispas vraagt u persoonlijk aan bij de Dienst Burgerzaken, Loket Reizen. U kan uw reispas nadien afhalen aan het GentinfoPunt in AC Zuid.
U kan uw reispas ook aanvragen en afhalen in uw dienstencentrum of in het Mobiel Dienstencentrum.
Opgelet: u kunt uw tweede reispas enkel afhalen op dezelfde locatie waar u uw aanvraag hebt gedaan!

De tweede reispas kan u via de normale procedure (6 à 8 werkdagen wachttijd) of de spoedprocedure (1 à 4 werkdagen wachttijd) aanvragen.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen om uw reispas aan te vragen. Om uw reispas af te halen aan het GentinfoPunt hoeft u geen afspraak te maken. Om uw reispas af halen in het dienstencentrum waar u hem hebt aangevraagd, kan u wel nog een afspraak maken.