Registratie van een particuliere slachting

Wilt u als particulier een dier slachten, dan moet u deze slachting registreren.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Wilt u als particulier een dier slachten, dan moet u deze slachting registreren. U registreert de slachting bij de dienst Burgerzaken - Identiteit en Verhuizen.

Grote dieren (paarden, runderen) moeten in het slachthuis geslacht worden.

Varkens, geiten en schapen mogen thuis geslacht worden, ook deze slachting moet u registreren. Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild is geen toelating nodig.

Bedrag

Bij slachting in het slachthuis:

Gratis.

Bij een thuisslachting:

Gratis.

Benodigdheden

  • Uw identiteitskaart (wanneer een derde, dus niet de betrokkene zelf, aangifte doet van een particuliere slachting, moet deze ook de identiteitskaart van de betrokkene meebrengen).
  • Uw sanitelnummer (dit is een uniek registratienummer).
  • Het beslagnummer van het dier.

Indien u nog niet beschikt over een Sanitelnummer (bv. omdat het de eerste keer is dat u een slachtbewijs aanvraagt), vraagt de Dienst Burgerzaken dit nummer voor u aan. U krijgt dit nummer onmiddellijk mee. Dit nummer blijft altijd geldig.

In het slachthuis

U meldt zich aan met u Sanitelnummer en het dier.

Procedure

Particuliere slachting buiten het slachthuis

Kiest u voor een particuliere slachting buiten het slachthuis, dan moet u elke slachting persoonlijk aangeven bij het gemeentebestuur - minstens 2 werkdagen vóór de slachting. Vergeet niet het Sanitelnummer of oornummer van het te slachten dier mee te brengen.

Wat doet u nadat u het slachtbewijs hebt?

  • U gaat met uw slachtbewijs naar het onthaal van Ivago.
  • U koopt een zak voor slachtafval. Prijs: 21 euro.
  • U slacht het dier.
  • U brengt het slachtafval naar Ivago.

Slachtingen in het slachthuis

Kiest u voor een slachting in het slachthuis en heeft u een registratienummer moet u niet elke keer opnieuw een slachtbrief halen bij de gemeente. U kan voor elke slachting rechtstreeks naar het slachthuis gaan.