Registratie van een particuliere slachting

Wilt u als particulier een dier slachten, dan moet u deze slachting registreren.

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Gentenaars die als particulier een dier willen slachten moeten deze slachting op correcte wijze laten registreren.

Grote dieren (paarden, runderen) moeten in het slachthuis geslacht worden.

Varkens, geiten en schapen mogen thuis geslacht worden, ook deze slachting moet u registreren. Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild is geen toelating nodig.

Slachtingen in het kader van een religieuze ritus kunnen alleen plaatsvinden in een erkend slachthuis of op een tijdelijk erkende slachtplaats. Voor de mogelijkheden n.a.v. het nakende islamitisch Offerfeest verwijzen we naar de folder(s) op de website van IN-Gent vzw: https://www.nieuws.in-gent.be/acties/offerfeest-2020/.

Van 27 juli tot 3 augustus 2020 geldt in Gent een sperperiode waarin alle vormen van thuisslachtingen verboden zijn.

Bedrag

Bij slachting in het slachthuis:

Gratis.

Bij een thuisslachting:

Per dier 1 zak voor slachtafval: 21 euro (af te halen bij Ivago).

Benodigdheden

  • Je identiteitskaart (wanneer iemand anders voor jou de aangifte doet van een particuliere slachting, moet deze ook je identiteitskaart meenemen);
  • Je Sanitelnummer (dit is een uniek registratienummer);
  • Het beslagnummer van het dier.

Indien je nog niet beschikt over een Sanitelnummer (bv. omdat het de eerste keer is dat je een slachtbewijs aanvraagt), vraagt de Dienst Burgerzaken dit nummer voor je aan. Je krijgt dit nummer onmiddellijk mee. Dit nummer blijft altijd geldig.

Procedure

Particuliere slachting buiten het slachthuis

Kies je voor een particuliere slachting buiten het slachthuis, dan moet je elke slachting persoonlijk aangeven bij het gemeentebestuur - minstens 2 werkdagen vóór de slachting. Vergeet niet het Sanitelnummer of oornummer van het te slachten dier mee te brengen.

Wat doe je nadat je het slachtbewijs hebt?

  • Je gaat met het slachtbewijs naar het onthaal van Ivago;
  • Je koopt een zak voor slachtafval. Prijs: 21 euro;
  • Je slacht het dier;
  • Je brengt het slachtafval naar Ivago.

Slachtingen in het slachthuis

Je meldt je aan met het Sanitelnummer en het dier. Heb je reeds een registratienummer? Dan moet je niet elke keer opnieuw een slachtbrief halen bij de gemeente. Je kan voor elke slachting rechtstreeks naar het slachthuis gaan.