Pensioenaanvraag

Hoe vraagt u uw rust- of overlevingspensioen aan? Waar kan u hiervoor terecht? Wat heeft u nodig?

 

Inhoudstafel

Beschrijving

Bij de Dienst Burgerzaken - Loket Identiteit, het Mobiel Dienstencentrum en de dienstencentra kunt u terecht voor:

  • het aanvragen van een pensioen of overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen;
  • het aanvragen van de inkomensgarantie voor ouderen.

Voorwaarden

U komt in aanmerking als:

  • u in België of in het buitenland werknemer was;
  • u voor een in België gevestigde werkgever in de privésector gewerkt heeft;
  • een periode in die hoedanigheid wordt gelijkgesteld.

Vanzelfsprekend moeten voor die tewerkstelling de wettelijke bijdragen zijn ingehouden.

Indien u zelfstandige was in België, kunt u in aanmerking komen voor een pensioen als zelfstandige.

Benodigdheden

Bij de aanvraag moeten volgende documenten worden voorgelegd:

  • de identiteitskaart van de aanvrager en (eventueel) deze van de echtgeno(o)t(e);
  • een gelegaliseerde volmacht (indien de aanvraag gedaan wordt door een andere persoon in naam van de pensioengerechtigde).

Uitzonderingen

Voor de inhoud van het persoonlijke dossier, simulaties en bijkomende informatie dient de burger zelf contact op te nemen met de gewestelijke bureaus:

  • Gewestelijk Bureau van de Rijksdienst voor Pensioenen;
  • Gewestelijk Bureau van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beheert de pensioenuittreksels van voor 1957 en van de laatste 5 volledige jaren plus het lopende jaar.

Gepensioneerden die voor het invullen van hun belastingen gebruikmaken van 'Tax-on-web' kunnen nu van een belangrijke vereenvoudiging genieten, de persoonlijke informatie die de Rijksdienst voor Pensioenen op de fiscale fiche 281.11 meedeelt, zal automatisch op het scherm verschijnen, indien nodig kunnen er wijzigingen worden aangebracht.

Procedure

De aanvraag voor pensioen kan persoonlijk gebeuren op de Dienst Burgerzaken - Loket Identiteit of in de dienstencentra.

De pensioengerechtigde of een meerderjarig persoon aan wie de pensioengerechtigde volmacht heeft gegeven, vraagt het pensioen aan. Opgelet: om die volmacht te geven, moet u een gelegaliseerd formulier gebruiken, dat u kunt verkrijgen bij de Dienst Burgerzaken - Loket Identiteit of in de dienstencentra.
De aanvraagformulieren worden nooit opgestuurd.

Voor de inhoud van het persoonlijke dossier, simulaties en bijkomende informatie dient de burger zelf contact op te nemen met de gewestelijke bureaus.

Als werknemer of zelfstandige kunt u via www.pensioenaanvraag.be uw pensioen of een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) zelf aanvragen.

Wanneer?

Het rustpensioen werknemer en zelfstandige (voldoen aan de leeftijdsvoorwaarde en de loopbaanvoorwaarde) en de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) vraagt u ten vroegste aan in de loop van de maand die met één jaar de gekozen pensioendatum voorafgaat.

Het overlevingspensioen kan u aanvragen binnen de twaalf maanden, die volgen op de datum van overlijden van de echtgeno(o)t(e).

Waar?

U kunt het overlevingspensioen aanvragen bij de Dienst Burgerzaken - Loket Identiteit en in de dienstencentra.

U kan bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.