Laatste wilsbeschikking: de keuze voor crematie of begraving

Wie dat wenst, kan een verklaring afleggen met betrekking tot de manier waarop hij of zij na het overlijden wil worden begraven.

Jouw en onze veiligheid staat op de eerste plaats en daarom:

 • Werken we op afspraak.
 • Mag je pas 10 min vóór je afspraak het gebouw binnen.
 • Zijn de afspraaktijden ruimer, zodat er geen wachtrijen ontstaan.
 • Staan er minder stoelen in de wachtruimte.
 • Kom je indien mogelijk alleen naar je afspraak.
 • Draag je bij voorkeur een mondmasker.

Inhoudstafel

Beschrijving

Een laatste wilsbeschikking is een vrijwillige schriftelijke kennisgeving van wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kan u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking die u kan afleggen bij het loket van de Dienst Burgerzaken - Identiteit en Verhuizen van uw gemeente.

In de laatste wilsbeschikking kan u aangeven:

 • of u opteert voor een traditionele begrafenis of een crematie;
 • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
 • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (zowel in het Vlaams Gewest als in het Waals Gewest);
 • in welk land uw laatste rustplaats zal zijn;
 • en of u een uitvaartcontract heeft. Dit zal in uw verklaring worden opgenomen met de datum en het nummer van het contract en het ondernemingsnummer (KBO).

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, gaat de gemeente na of de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Voorwaarden

Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke bekendmaking van zijn laatste wilsbeschikking over de wijze van lijkbezorging (begraving of verbranding) en uitvaartplechtigheid richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. Personen onder de 16 jaar worden vertegenwoordigd.

Bedrag

Gratis.

Benodigdheden

 • Uw identiteitskaart.
 • Indien u ze nog niet per post hebt verstuurd: uw verklaring over de laatste wilsbeschikking, ingevuld en ondertekend.

Procedure

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking laten opstellen?

U vult het online invulformulier in en drukt het af of u drukt het blanco formulier af en vult het in. Vervolgens ondertekent u het formulier en stuurt u het op of geeft u het af bij de dienst Burgerzaken - Loket Identiteit of in een dienstencentrum. De verklaring wordt vervolgens geregistreerd in het bevolkingsregister en u krijgt een ontvangstbewijs mee of het wordt u toegestuurd per post.

Een voorbeeld van laatste wilsbeschikking vindt u hier.

Wat zijn de wettelijke mogelijkheden na een overlijden?

U kan kiezen voor begraving of crematie. Wanneer u kiest voor crematie hebt u volgende mogelijkheden:

 • crematie en begraving as binnen begraafplaats;
 • crematie en uitstrooiing as in strooiweide begraafplaats;
 • crematie en bijzetting van de assen in een columbariumbegraafplaats;
 • crematie en uitstrooiing as in Belgische territoriale zee;
 • crematie en uitstrooiing as op andere plaats;
 • crematie en begraving as op andere plaats dan begraafplaats: Dit kan enkel wanneer de overledene dit schriftelijk heeft bepaald of op verzoek van de ouders (of voogd) van een minderjarige. Op openbaar domein kan het niet, en als de locatie geen eigendom is van de overledene of zijn/haar nabestaanden, is de schriftelijke toestemming van de eigenaar vereist
 • crematie en bewaring as op andere plaats dan begraafplaats: De nabestaanden kunnen, mits dezelfde toestemming dan bij de vorige manier, de assen ook bewaren.Bij het einde van deze bewaring moet de as worden uitgestrooid, begraven of bijgezet in het columbarium op de begraafplaats.

Een brochure met de mogelijke gedenkvormen in Gent vindt u op de webpagina 'Teraardebestelling: begraving - crematie'.

Hoe kan ik het ritueel voor de uitvaartplechtigheid bepalen?

In de laatste wilsbeschikking kan u het ritueel van de plechtigheid laten opnemen:

 • geen ritueel;
 • Katholieke godsdienst;
 • Protestantse godsdienst;
 • Anglicaanse godsdienst;
 • Orthodoxe godsdienst;
 • Joodse godsdienst;
 • Islamitische godsdienst;
 • vrijzinnige levensovertuiging;
 • neutraal filosofische overtuiging.

Kunnen er nog wijzigingen worden gemaakt eenmaal ik mijn laatste wilsbeschikking heb ingediend?

Het is steeds mogelijk om zelf wijzigingen aan uw laatste wilsbeschikking in te dienen via een nieuwe aanvraag bij de Dienst Burgerzaken. Wanneer u de verklaring wijzigt, behoudt de ambtenaar van de burgerlijke stand enkel de recentste vermelding. Wanneer u ze volledig intrekt zonder nieuwe bepaling, wordt geen enkele informatie bewaard.
Uw nabestaanden kunnen niets veranderen aan de wilsbeschikking en moeten uw laatste wil nakomen.

Wat wanneer u verandert van hoofdverblijfplaats?

Bij verandering van hoofdverblijfplaats naar een andere gemeente, stuurt de bevoegde dienst uw schriftelijke verklaring over de keuze van de manier van teraardebestelling, samen met uw dossier, op naar de gemeente waar u zich vestigt.

Mensen die geen aangifte doen naar een ander adres en die onvindbaar zijn voor de administratie, schrapt het college 'van ambtswege' uit de registers. Van hen wordt geen enkele informatie bewaard.

Datzelfde geldt bij een verhuis naar het buitenland.

Mogen de nabestaanden na crematie de assen van een overledene zelf bijhouden?

De nabestaanden kunnen de assen ook bewaren. Maar bij het einde van deze bewaring moeten de assen worden:

 • uitgestrooid;
 • begraven;
 • ofwel bijgezet in een urnenmuur op de begraafplaats.

U kunt bij de Dienst Burgerzaken ook op afspraak komen.
Klik in het blauwe kader rechts op de link naar het product om een online afspraak te maken.

Regelgeving

Decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging.