Verhuis Belgische studenten

Belgische studenten kunnen zich niet inschrijven op het adres van hun tweede verblijfplaats. Op deze regel bestaat echter één uitzondering.

Belgische studenten kunnen zich niet inschrijven op hun kot, studio, ...
Zij hoeven dus ook geen aangifte te doen wanneer zij verhuizen.

Op deze regel is een uitzondering van toepassing:

  • studenten die geen gezin meer hebben én
  • die niet meer ten laste zijn van hun familie

kunnen zich wel laten inschrijven op hun verblijfplaats.