Wereldvluchtelingendag: getuigenis van Rudi

Rudi is woonbuddy

Bij de komst van het Opvaningitiatief voor Vluchtelingen in de Muide in 2015 was ik een van de eerste vrijwilligers die hielp met het verwelkomen en begeleiden van de vluchtelingen. Ik werkte een stappenplan uit dat mensen helpt bij het zoeken naar een woning. Dit plan werd later overgenomen door de Stad Gent. Vanuit een wooncafé gaven we tips aan de mensen. En we maakten afspraken voor hen om naar huizen te gaan kijken. Als Rudi, Marian of Piet krijg je toch nog steeds veel makkelijker een afspraak. We kwamen veel harde discriminatie tegen, maar ook veel mooie verhalen: immokantoren waar we op den duur constructief mee samenwerkten, groeiende vriendschappen tussen vluchtelingen en verhuurders, … Ik kan iedereen aanraden om woonbuddy te worden. Op 3 jaar tijd heb ik er 106 zonen en dochters bijgekregen.