Expats - registratie in gemeente en aanvraag verblijfskaart

Elke persoon zonder Belgische nationaliteit die in België komt werken, moet een verblijfsvergunning als arbeidsmigrant hebben.

This page in English.

Elke persoon zonder Belgische nationaliteit die in België komt werken, moet een verblijfsvergunning als arbeidsmigrant hebben. Voor unieburgers (EU), onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) en onderdanen van Zwitserland gelden soepelere verblijfsregels. Expats kunnen zich aanmelden bij het loket Expats.